סגור

ירידה קלה בלבד בשיעור האבטלה המורחב בספטמבר: עומד על 7.9%

שיעור זה - הקרוב ביותר למצב הקיים בשטח - כולל את מי שאינם מועסקים לפי ההגדרה הקלאסית של האבטלה, את מי שנעדרו מעבודתם לאחרונה בשל סיבות הקשורות לקורונה ואת מי שאיבדו את מקום עבודתם החל ממרץ 2020 - פרוץ המשבר - ועדיין לא שבו לעבוד. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ירד מעט, מ-64% בסוף אוגוסט ל-63.5% כעת

נתוני האבטלה לחודש ספטמבר שפירסמה היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיקה מלמדים כי שיעור האבטלה המצומצם, הכולל את הבלתי מועסקים ועל כן מובטלים לפי ההגדרה הקלאסית, עומד על 5.3% - כ-225 אלף איש; מדובר בירידה של כ-10,000 איש לעומת חודש אוגוסט, אז עמד שיעור האבטלה המצומצם על 5.5%. מספר זה כולל את מי שעזבו את עבודתם בשנה האחרונה ומחפשים עבודה באופן פעיל.
שיעור האבטלה ה"בינונית" – הכוללת את הבלתי מועסקים בנוסף למי שלא הגיעו לעבודם בשל סיבות הקשורות לקורונה – עומד על כ-6.1%. כלומר, בחודש ספטמבר היו בממוצע כ-30 אלף מועסקים שלא עבדו מסיבות הקשורות לקורונה.
שיעור האבטלה המורחב עומד על 7.9%, ירידה קלה לעומת 8% שנמדדו באוגוסט; שיעור זה כולל גם את אלו שהפסיקו לעבוד במרץ 2020 (פרוץ משבר הקורונה) ועדיין לא שבו לעבודה. זהו למעשה הנתון הקרוב ביותר למצב בשטח, שכן מדובר בקבוצה של 75 אלף עובדים שעזבו את שוק העבודה ואינם מחפשים אחת חדשה. מבחינת קובעי מדיניות רבים, מדובר בקבוצה חשובה שיש לנתח אותה באופן ייחודי ולמצוא לה פתרונות מהירים, שכן המחקר מראה כי ככל שאדם נמצא יותר זמן מחוץ לשוק העבודה כך פוחתים סיכוייו לשוב לשוק העבודה.
נתונים אלו עוסקים בכל חודש ספטמבר – והם ממוצע של שני סקרי כח אדם שבוצעו במהלכו. אם מסתכלים רק על סקר כח האדם של סוף ספטמבר, מזהים עלייה מדאיגה של 40 אלף איש לפי נתוני שיעור האבטלה המצומצם. כלומר, שיעור האבטלה המצומצמת (אליו היה מקובל להתייחס אליו לפני הקורונה) עומד על 5.7%. נתון זה עשוי ללמד כי האבחנה בין קבוצות המובטלים לא חדה.
1 צפייה בגלריה
שירות התעסוקה מובטלים דורשי עבודה 2
שירות התעסוקה מובטלים דורשי עבודה 2
שירות התעסוקה
(צילום: באדיבות שירות התעסוקה)
נתון מקרו כלכלי חשוב מאוד הנוגע לשוק התעסוקה הוא שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, הכולל את כלל המעוניינים לעבוד. הנתונים של סוף אוגוסט היו אופטימיים מאוד לאחר שהשוק נגע ברמה של 64% שיעור תעסוקה - בדומה לנתונים טרום הקורונה - אך אלו של ספטמבר משקפים ירידה של חצי אחוז בשיעור התעסוקה, שעומד כעת על 63.5% (1% בשיעור התעסוקה משמעותו 66 אלף איש, ש.ט).
הנתונים שפורסמו החודש משקפים גם הבדל מגדרי: כך, שיעור האבטלה בקרב נשים גבוה בכאחוז לעומת שיעור האבטלה בקרב גברים. כמו כן, שיעור ההשתפות בשוק התעסוקה בקרב נשים נמצא במגמת ירידה, ושיעור ההשתפות בקרב גברים נמצא במגמת עליה. עובדות אלו מעלות שוב לקידמת הבמה את העובדה כי משבר הקורונה עשוי לפגוע באופן קיצוני יותר בנשים מאשר בגברים.