סגור
עו"ד גור בליי ו ח"כ שמחה רוטמן בדיון בוועדת החוקה על המהפכה המשפטית
עו"ד גור בליי וח"כ שמחה רוטמן בדיון בוועדת החוקה (יואב דודקביץ)

מהומה בוועדת החוקה: רוטמן דרש מהיועץ המשפטי למשוך חוות דעת נגד המהפכה המשפטית

נמשך הדיון בוועדת החוקה על התוכנית להחלשת בתי המשפט; בחוות הדעת של יועמ"ש הוועדה נכתב כי את הרפורמה יש להחיל רק מהכנסת הבאה; יו"ר הוועדה רוטמן הציע "למשוך את מסמך חוות הדעת"; ח"כים מהאופוזיציה: "אתה מהלך אימים על היועץ המשפטי לוועדה"

הבוקר (ב') ממשיכים הדיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת על המהפכה המשפטית. אחרי חוות הדעת החריפה של היועץ המשפטי לוועדה, ד"ר עו"ד גור בליי, ואמירותיו בדיון אתמול לפיהן "כל השינויים הם בכיוון אחד - מתן יותר כוח לרשות המבצעת ולרוב הקואליציוני לפעול והפחתה משמעותית בבלמים שיכולה לשים הרשות השופטת" - פנה היום בדיון יו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן, לבליי.
רוטמן הציע "למשוך את מסמך חוות הדעת" המתנגדת לתיקוני החקיקה. בעקבות זאת החלה סערה באולם הדיונים וח"כים מהאופוזיציה זעקו בתגובה: "זה נשמע כמו איום. אתה מהלך אימים על היועץ המשפטי לוועדה". קשה היה להתעלם מהבעת פניו של בליי בעקבות דברים אלה, שהסגירו את תחושתו.
רוטמן ניסה להסביר: "מסמך ההכנה של הייעוץ המשפטי מוטה, חלק הטיה מובנית של משפטנים באשר הם וחלק ממנו הטיה שנובעת אולי מחוסר הסכמה או מסיבות אחרות. חוות הדעת מוטה ומעצם טבעה מקשה על היכולת לאמץ גם את הדברים הנכונים שבה. האמירות בה - בטון, במסר, בהדגשה - חורגות ממה שהייתי מצפה מייעוץ ניטרלי ומקצועי".


עו"ד בליי הגיב לרוטמן: "אנחנו נותנים את חוות דעתנו לפי מיטב הכרתנו המקצועית ונמשיך לעשות זאת בצורה הכי טובה. חלק מהטענות התבססו על הצגה לא נכונה של הדברים שכתבנו או אמרנו".
הייעוץ המשפטי לכנסת כתב במסמך שהעביר לוועדת החוקה לקראת הדיונים בחוק יסוד: השפיטה שאת הרפורמה המוצעת במערכת המשפט יש להחיל רק מהכנסת הבאה. "הניסיון מלמד שתיקונים חוקתיים המשנים בצורה משמעותית את היחסים בין רשויות השלטון או את מאזן הכוחות בין הקואליציה לאופוזיציה לא מוחלים באופן מידי", נכתב בחוות דעת שהועברה לוועדה. "זאת כדי להבטיח, בין היתר, כי התיקונים ייעשו 'מאחורי מסך בערות', במנותק מההקשר הפוליטי המידי, וכשלא ידוע על מי התיקון ישפיע ובאיזו צורה. התיקון המוצע הוא בעל השלכות משטריות מרחיקות לכת על היחסים בין הרשויות. הוא משנה את מאזן הכוחות ביניהן, ומעניק כוח ניכר לרוב הקואליציוני ולרשות המבצעת. הדברים אמורים במיוחד ביחס לשינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים וקביעת הסדר ההתגברות, שמאפשר לרוב הקואליציוני 'לחסן' חקיקה מביקורת שיפוטית. נציע להחיל את ההסדרים במבט צופה פני עתיד החל מהכנסת הבאה, ולא להחילם באופן מידי כדי לחזק כוח של ממשלה וקואליציה נתונה".
הדיון הבוקר, כצפוי, סוער עם הרבה קריאות ביניים של ח"כים הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה, וכבר בשעה הראשונה הוצאו ח"כים מהאופוזיציה מהדיון, לאחר כמה התראות שנתן להם היו"ר רוטמן. ח"כ גלעד קריב אף הוצא פעמיים למשך כמה דקות.
ח"כ קארין אלהרר מחתה על אופן ניהול הדיון על ידי היו"ר רוטמן, ובעיקר על התנהלותו כלפי היועץ המשפטי לוועדה. בנוסף אמרה כי "מעולם לא היתה התנגדות כה רחבה כמו לרפורמה הזו. יש בציבור חרדה אמיתית אם העניין הזה יעבור. מדובר בשינוי מהותי של כללי המשטר במדינת ישראל".