מימין: גדעון פישר והזוג גילרמן
ארי ליבסקר / הון אנושי
 
ארכיון המוספים