$
Dun

"אנחנו עוזרים למשרד הבריאות עם מוצרים נלווים לחיסונים"

אבי בוסקילה, מנכ"ל חברת שראל, מספר על עבודת החברה והערכותה למשבר הקורונה, ועל עבודתה תוך כדי המשבר

מוגש מטעם Dun's 100 14:4006.04.21