$
Duns cast
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

הזכויות שישחררו שליש מהעסקים מציפורני הוועדה המקומית לתכנון ובניה

תיקון 34 לחוק רישוי העסקים היה אמור לאפשר קבלת רישוי עסק לעסקים רבים שבקשתם לקבלת הרישוי נדחתה בגלל סיבות שלרוב אינן קשורות ישירות לעסק שלהם. עו"ד נועה טלבי, מייסדת ושותפה ב'נועה טלבי משרד עורכי דין', בפודקאסט המסביר את הקשר בין תכנון ובניה לרישוי עסקים, על הרפורמה שבוצעה בתחום, ועל הקושי ביישום הרפורמה בשטח והיעדר המידע שיסייע לעסקים לקבל את רישיון העסק שלהם

מוגש מטעם Dun's 100 15:5804.04.21