$
Dun
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

מס עיזבון או מס ירושה: דעה אחרת

מס עיזבון - האם אמנם אפקטיבי

אלון קפלן, בשיתוף Dun's 100 09:2402.03.21

מוגש מטעם Dun's 100

 

במאמר מקיף ומעניין שפורסם בכלכליסט על ידי תומר גנון העלה המחבר טיעונים שונים להצדקת הטלת מס עיזבון בישראל. ראוי לציין כי כבר בשנת 2019 הוגשה לכנסת הצעת חוק בנושא כאשר סף הטלת המס היה נמוך יחסית ובהתחשב במחירי הדירות בישראל יכל היה להטיל מס על אחוז גבוה של תושבי ישראל.

 

להבנת העניין כדאי להבחין בין מס ירושה המוטל על יורשי המנוח על פי חלקם בירושה לבין מס עזבון החל על נכסי העיזבון.

 

מבלי להיכנס לויכוח אם אכן מוצדק ונכון להטיל מס חדש כזה ראוי לבחון כמה עניינים שנזכרו במאמר:

 

ראשית האם אכן אפקטיבי. במאמר יש הנחת יסוד שכל המליארדרים ילכו לעולמם בתקופה קרובה. בבדיקת השמות של המיליארדרים שנזכרו בכתבה נראה מרווח גילים שבין 40 ל-80 תקופה ארוכה שבתוכה יכולים לחול שינויים משמעותיים בהיקף ההון הפוטנציאלי למיסוי. לכן ספק אם אכן תצליח המדינה לגבות מיליארדי דולרים בהתאם לחישובים שנעשו בכתבה.

 

בהתייחס לעולים חדשים ותושבים חוזרים העלה המחבר שתי הצעות שיש בהם כדי לפגוע בפרטיות ובבטחון הכלכלי של העולים והתושבים החוזרים. הצעה ראשונה להעביר לרשות המיסים את תוכן הצוואות שהוגשו לבתי המשפט. ככל שידוע בית המשפט המוסמך לדון בירושות וצוואות הוא בית המשפט לדיני משפחה שההליכים המתקיימים בו חסויים מפני פרסום לציבור הרחב מטעמים שנקבעו בחוק. פירוט תוכן הצוואות והירושות שיועבר לרשות המיסים עלול ולהפוך לנחלת הציבור ולגרום נזק רב למשפחות המבקשות לשמור על צנעת הפרט. ויותר מזה, לעולים ותושבים חוזרים יש בני משפחה בחו"ל ועקב ההסכמים החדשים של שיתוף מידע ופעולה בין רשויות המס ייתכן שרכושו של העולה או תושב חוזר ייחשף לרשויות מס במדינות זרות אשר עלולות למסות את הנכסים הללו.

 

אותו חשש חל על ההצעה לחייב עולים ותושבים חוזרים לדווח על רכושם מחוץ למדינת ישראל. החוק המכונה "חוק מילצ'ן" לא נחקק לטובת האיש הזה. החוק נועד להיטיב עם עולים חדשים ותושבים חוזרים ולעודד אותם לעלות לישראל ולתת להם תקופה של 10 שנים להסדיר את עניניהם הכספיים בחו"ל. ואכן בתום התקופה של הפטור יוגשו דיווחי מס בישראל וישולמו המיסים. מדוע להעמיד את העולה התושב חוזר בסיכונים הכרוכים בגילוי רכושו מעבר לים לפני תום תקופת הפטור?

 

ד"ר אלון קפלן ד"ר אלון קפלן קרדיט: יח"צ

 

הטלת מס עיזבון בישראל תדרוש היערכות לוגיסטית אדירה שתדרוש התארגנות משפטית והשקעה כספית גדולה שאולי תניב פירות בעוד כמה שנים. האמנם כדאי לחכות? אולי עדיף לחשוב על פתרונות יצירתיים יותר כמו למשל גילוי ומיסוי ההון השחור שלפי הערכה מגיע לסכום של 70 מליארד שקל?

 

לסיכום כדאי להקדיש את הזמן והאנרגיה לתכנית חדשה שתתמודד עם הליקויים והבעיות בשיטת המס הקיימת במקום לדמיין חוק ירושה שבארצות מסויימות כבר בוטל עקב חוסר היעילות בגבייתו.

 

מאת ד"ר אלון קפלן, עו"ד ונוטריון, משרד אלון קפלן, עו"ד ונוטריון