Dun
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

לאן מועדות פני ענף המשרדים וענף ביצוע פרויקטים מורכבים בנדל"ן?

תחום המשרדים השתנה בשנים האחרונות והושפע באופן מורגש למדי ממגפת הקורונה. גם תחום ביצוע הפרויקטים עובר שינוי, כל שכן בכל הקשור לפרויקטים מורכבים שרק חברות מעטות יכולות לבצע אותם. רועי פדלון, מנכ"ל ובעלים משותף בקבוצת פדלון וקבוצת שפונדר פדלון בפודקאסט הסוקר באופן מקיף את מצב ענף המשרדים וביצוע הפרויקטים המורכבים הנמצאים בצומת דרכים

מוגש מטעם Dun's 100 10:3301.03.21