$
Duns cast
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

למה הארנונה העסקית בישראל יקרה כל כך?

חוסר האחידות בגביית ארנונה בישראל, לצד הרצון של הרשויות לגבות ארנונה לאור הרווחיות שבה, יוצרים לא פעם עיוותי מס הנופלים על כתפי בעלי העסקים. עורכת דין צליל גולדרט, שותפה במשרד עורכי דין נועה טלבי ושות', מסבירה בפודקאסט כי הארנונה אינה גזירת גורל וכי ניתן לערער על חיובי ארנונה ומוטב לעשות זאת מייד לאחר קבלת ההיטל. עו"ד גולדרט מסבירה על אופן חישוב הארנונה ומעניקה מספר טיפים על האופן שבו ניתן לערער על הארנונה ולהוריד את גובה ההיטל

מוגש מטעם Dun's 100 16:0520.01.21