$
Duns פיננסים
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

10 טיפים לכתיבת דו"ח ESG בעקבות פרויקט אימפקט ניישן

מי שרוצה לשחק במגרש של הגדולים חייב להתנהג כמו הגדולים. עברי ורבין קורא לכל חברה שרוצה להנפיק, לפתח אסטרטגיה ודיווח על ESG

עברי ורבין 13:3903.01.21

מוגש מטעם DUN'S 100

 

העולם השתנה, והקורונה רק האיצה את המגמה בה משקיעים מובילים בעולם מקבלים את החלטותיהם לגבי השקעה, בין היתר, על בסיס שיקולים אתיים. בישראל, המשרד לנושאים אסטרטגיים התיישר עם מגמה זו, והכריז על השקת תכנית "Impact Nation"במסגרתה יוחלקו מענקים כספיים עד לגובה של 100,00 ₪ במטרתה לעודד חברות לפרסם דוחות אחריות תאגידית.

 

בשבוע שעבר הצטרפו 17 חברות בישראל למועדון המכובד של 60 חברות שמדווחות או מתכוונות לדווח על ESG, כלומר על ההיבטים החברתיים, הסביבתיים, והאתיים בפעילותן. ואמנם בשנים האחרונות ובמיוחד בשנה האחרונה, אנו עדים לעלייה בחשיבות דוחות ה ESG בעיקר ע"י משקיעים.

 

דיווח הוא דבר חשוב אבל אנליסט מיומן יכול בנקל לבחון האם מדובר בדו"ח אמיתי או בחוברת תדמית. מהו דיווח טוב? עפ"י ארגון ה- gri ישנם כמה עקרונות חשובים שהופכים את המסמך לדו"ח אחריות תאגידית אמיתי ולא לברושור שיווקי. את העקרונות ניתן לחלק לשלושה: איכות, מהימנות, ונגישות (בספרי החדש מוגשת בהרחבה מפת דרכים להטמעה ודיווח על ESG בחברה).

 

איכות הדיווח

 

1. Completeness- שלמות. הדו"ח יכלול כיסוי של נושאים מהותיים וגבולותיהם, שיספיקו כדי לשקף השפעות כלכליות, סביבתיות וחברתיות משמעותיות, ולאפשר למחזיקי העניין להעריך את ביצועי הארגון המדווח בתקופת הדיווח. מידע שלם ולא מוטה.

 

2. relevance - רלוונטיות לנושא לתקופה ולהקשרים.

 

3. sustainability context - הקשר לקיימות. הדו"ח יציג את ביצועי הארגון המדווח בהקשר הרחב יותר של קיימות.

 

מהימנות ואמינות הדיווח:

 

4. Accuracy- דיוק. המידע המדווח יהיה מדויק ומפורט מספיק בכדי שמחזיקי העניין יוכלו להעריך את ביצועי הארגון המדווח.

 

5. Neutrality- הדוח צריך להיות מאוזן ולכלול נושאים לשימור בצד נושאים לשיפור עם יכולת בקורת עצמית.

 

6. comparability - הדוח צריך להיות בר השוואה. הארגון המדווח יבחר, יאסוף וידווח מידע באופן עקבי. המידע המדווח יוצג באופן המאפשר לבעלי העניין לנתח שינויים בביצועי הארגון לאורך זמן, ויכול לסייע בניתוח ביחס לארגונים אחרים בסקטור.

 

7. Understandability - מובנות בהקשרים ובחיבורים לנושאי הדוח.

 

8. Reliability - מהימנות. הארגון המדווח יאסוף, יתעד, ינתח וידווח מידע ותהליכים המשמשים להכנת הדו"ח באופן שיוכלו להיבחן.

 

נגישות המידע

 

9. Clarity - בהירות. הארגון המדווח יהפוך מידע לזמין באופן מובן ונגיש למחזיקי העניין באמצעות מידע זה.

 

10. Timeliness - כרונולוגיות ברורה/ עיתוי נכון. הארגון ידווח על לוח זמנים קבוע, כך שמידע יהיה זמין בזמן.

 

 

עברי ורבין עברי ורבין צילום: זיו קורן

 

חברת Goodvisionמקבוצת פאהן קנה מתמחה מזה שנים בגיבוש כתיבה ובקרה על דוחות אחריות תאגידית ובעלת נסיון רב בכתיבת דוחות אחריות תאגידית בכל הסקטורים. צוות החברה מונה יועצים ממגוון תחומים אשר מעניקים ללקוח את כל סל השירותים באחריות תאגידית ובכלל זה: אתיקה, ממשל תאגידי, איכות סביבה מעורבות קהילתית ועוד.

 

הצוות מתמחה ב-One stop shop ומעבר לדיווח הוא עוסק בגיבוש האסטרטגיה הטמעתה, ובקרה עליה.

 

לסיוע בקבלת המימון בהגשת הטפסים ובכתיבת הדוח או בבקרה עליו ניתן לפנות לליעד/הדס במשרד office@goodvision.co.il

 

או לעברי ורבין ivri@goodvision.co.il

 

להזמנת ספרו החדש של עברי ורבין corporate responsibility in the digital age - 03- 5600153