מחפשי עבודה

נמצאים בבידוד? האם מגיע לכם תשלום מהמעסיק - מדריך

מהו שיעור התשלום על ימי הבידוד, האם מותר לפטר עובד בעת שהוא נמצא בבידוד והאם מגיע תשלום למי שנמצא בבידוד כי הוא שב מחו"ל? בעקבות פרסום תיקון לחוק קבלו את התשובות לשאלות הנפוצות על תשלום לעובדים השוהים בבידוד ביתי עקב נגיף הקורונה

עו"ד נעמה שבתאי בכר 13:5429.11.20

לאחרונה פרסמה הכנסת תיקון לחוק אשר מסדיר סוגיה בוערת - תשלום לעובדים השוהים בבידוד ביתי עקב נגיף הקורונה. התיקון מסדיר גם את זכותם של העובדים לקבלת תשלום בגין ימי היעדרותם מהעבודה, וגם את זכותם של המעסיקים לקבל פיצוי מאת המוסד לביטוח לאומי בגין אותו תשלום, אך חשוב לציין - התשלום לעובד הוא לא אוטומטי, והעובד נדרש לעשות כמה פעולות על מנת להוכיח את זכאותו לכך. מה צריך לעשות כדי לקבל את התשלום, מי משלם וכמה משלמים על ימי הבידוד? אלה התשובות לכמה מהשאלות הנפוצות בנושא:

 

מי משלם לעובד עבור תקופת הבידוד?

המעסיק הוא זה שמשלם, אך הוא רשאי לנכות את מספר ימי העבודה שנעדר העובד ממכסת ימי המחלה שלו, אך לא יותר מארבעה ימים. אם לעובד לא נותרו ימי מחלה לזכותו, תירשם לחובתו יתרה שלילית, וזו תקוזז בחודשי עבודתו הבאים, כאשר יצבור ימי מחלה נוספים.

במידה והיתרה תהיה שלילית גם בעת ביצוע גמר חשבון (עקב פיטורים או התפטרות), היתרה השלילית תקוזז ממכסת ימי החופשה של העובד. אם אין לו ימי חופשה – החוב שלו למעסיק "יימחק" ולא ייגבה בדרך אחרת.

 

מהו שיעור התשלום של דמי הבידוד?

למרבה הצער, התיקון לחוק לא קובע בצורה מפורשת את השיעור המדויק של דמי הבידוד, ולכן ישנן פרשנויות לכאן ולכאן. החוק קובע כי על יום הבידוד הראשון אין תשלום ועל ימי הבידוד הבאים, העובד צריך לקבל תשלום דומה לתשלום של ימי המחלה. החוק הנוגע לתשלום ימי המחלה קובע כי בימים השני והשלישי העובד יקבל תשלום של 50% מהשכר ורק החל מהיום הרביעי ואילך העובד מקבל 100% מהשכר. ישנם כאלו האומרים כי כך צריך לשלם גם דמי בידוד. אולם לדעתי יש לשלם לעובד 100% מהשכר כבר מהיום השני לבידוד משני טעמים: חוק הבידוד אינו מאמץ את סעיף החוק שקובע תשלום חלקי בעבור דמי מחלה, והמעסיק אמור לקבל פיצוי מהמדינה על התשלום.

 

מהם התנאים

עו"ד נעמה שבתאי עו"ד נעמה שבתאי צילום: יח"צ

 שצריכים להתקיים כדי לזכות את העובד בתשלום דמי בידוד מאת מעסיקו, ובהתאמה את המעסיק בפיצוי מאת הביטוח הלאומי?

עובד יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד ממעסיקו רק אם יתקיימו שני התנאים הבאים במצטבר:

1) העובד שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה עליו או בשל חובת בידוד שחלה על ילדו והוא שוהה עמו (הכוונה לילד עד גיל 16 או לילד עם מוגבלות הנזקק לסיוע).

2.) העובד דיווח למשרד הבריאות על שהייתו בבידוד ומסר למעסיקו העתק מהדיווח. אולם, בתקופה שבין 29.10.2020 ועד ליום 19.11.2020, עובד ששהה בבידוד אך לא דיווח למשרד הבריאות או לא מסר למעסיקו העתק מהדיווח, יהיה זכאי בכל זאת לתשלום דמי בידוד מאת מעסיקו.

 

האם עובד ששוהה בבידוד לאחר שאומת כחולה קורונה זכאי בעבור ימי היעדרותו לדמי בידוד?

לא. עובד שאומת כחולה קורונה זכאי לדמי מחלה ככל עובד חולה אחר, בהתאם למכסת ימי המחלה שצבר.

 

האם עובד ששוהה בבידוד עקב חזרתו מחו"ל זכאי בעבור ימי היעדרותו לתשלום דמי בידוד?

התשובה לשאלה זו תלויה בנסיבות שהובילו את העובד לשהותו בחו"ל, וכן בשאלה אם מדובר בעובד זר או לא. מי שאינו עובד זר זכאי לתשלום דמי בידוד אם שהה בחו"ל במסגרת תפקידו בעבודה, או כחלק משליחות שביצע עבור המעסיק. מי שאינו עובד זר ושהה בחו"ל במסגרת ענייניו הפרטיים ולא כחלק משליחות המעסיק, אינו זכאי על פי החוק לתשלום דמי בידוד.

חשוב לציין, כי עבור עובדים זרים החוק קובע קריטריונים אחרים ויש להתעדכן בהתאם.

 

האם עובד ששוהה בבידוד זכאי לקבל דמי בידוד עבור מלוא ימי הבידוד?

לא. ראשית, עובד ששוהה בבידוד לא יהיה זכאי לדמי בידוד בעבור היום הראשון בו נעדר מהעבודה. התשלום יחושב רק מהיום השני להיעדרות ואילך (אלא אם מדובר בעובד ששוהה בבידוד מאחר שחזר מחו"ל במסגרת עבודתו).

 

שנית, דמי הבידוד ישולמו רק עבור ימי העבודה שהפסיד העובד בפועל בהתאם להיקף משרתו הרגיל. כלומר, עובד שנוהג לעבוד חמישה ימים בשבוע, ונדרש לשהות בבידוד למשך שבעה ימים - יהיה זכאי לכל היותר לתשלום עבור חמישה ימי עבודה. מנגד, יש סיטואציות חריגות שבהן עובד יהיה זכאי לדמי בידוד גם בעבור היום הראשון, בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק.

 

האם עובד ששוהה בבידוד, אך עובד מביתו במהלך ימי הבידוד יהא זכאי לתשלום דמי בידוד?

עובד השוהה בבידוד, אך עבד בפועל אצל מעסיקו בתקופת הבידוד, יהיה זכאי לשכר עבודה בעבור עבודתו. הוא לא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד ולא יופחתו לו ימי מחלה עבור הימים בהם עבד מהבית בתקופת הבידוד.

 

האם ניתן לפטר עובד במהלך תקופת הבידוד?

המעסיק אינו רשאי לפטר עובד במשך כל תקופת הבידוד, אלא אם הודעת הפיטורים נמסרה לעובד לפני שהוא נדרש להתחיל את הבידוד (בדומה לעובד שקיבל הודעת פיטורים ורק לאחר מכן חלה).

 

האם המעסיק יכול להמתין לקבלת הפיצוי מאת המוסד לביטוח לאומי, ורק לאחר מכן לשלם לעובד את דמי הבידוד להם הוא זכאי?

לא! חובה על המעסיק לשלם לעובדו את דמי הבידוד באותו מועד בו היה משלם לו את שכר העבודה הרגיל. חשוב לציין, חובה זו חלה רק בתנאי שהעובד מסר למעסיק את העתק הדיווח על שהותו בבידוד לפחות שבעה ימים לפני המועד שבו משולמת לו המשכורת. במידה שהעובד לא עשה זאת, המעסיק יוכל לשלם לעובד את דמי הבידוד במשכורת שלאחר מכן.

 

חשוב לציין שלגבי עובדי המגזר הציבורי יש קצת שוני – גם בנוגע לזכות לקבלת פיצוי מהמדינה, וגם בנוגע לזכות שלא לשלם דמי בידוד מן היום הראשון, אפילו אם קיים הסדר אשר קובע כך.

 

הכותבת היא ראשת מחלקת דיני עבודה במשרד בכר שבתאי עורכי דין ומומחית בייצוג מעסיקים

בטל שלח
    לכל התגובות
    x