$
Dun

"הקורונה תגרום בסופו של דבר לעליית מחירי הנדל"ן"

ניר נווה, מנכ"ל ובעלים נוה בגדדי חברה לבנייה: "הביקוש לדירות נשאר כמעט אותו דבר, וההיצע רק הולך וקטן"

מוגש מטעם Dun's 100 09:3501.07.20