$
Dun
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

גרושים? מה תעשו בתקופת הסגר?

האתגרים החדשים שוירוס הקורונה מעמיד אותנו בהם

מתת פלסנר 10:3222.03.20

 מוגש מטעם DUN'S 100

 

וירוס הקורונה ממשיך לאתגר אותנו בכל תחומי החיים. פניות רבות מתקבלות מדי יום לגבי העברת הילדים בין הבתים במקרה של סגר. נכון לעת הזו, עפ"י הנחיות משרד הבריאות, אין כל מניעה להעברת הילדים מבית לבית עפ"י חלוקת זמני השהייה בין ההורים. במידה

וישתנו ההנחיות, נפעל בהתאם להוראות.

 

כמובן שנדרשת שמירת הוראות משרד הבריאות לעניין חשיפת הילדים למפגשים עם חברים, יציאה מהבית וכו'. בהחלט תקופה לא קלה להורים והאתגרים הולכים וגדלים מדי יום. נדמה שכך גם המחלוקות בין הורים גרושים.

 

הורים אשר שבו מחו"ל או צריכים לשהות בבידוד בשל חשיפה לחולה או נשא קורונה, יישארו בבידוד בלי ילדיהם, ככל הניתן. בעת הזו, הילדים ישהו אצל ההורה האחר עד תום הבידוד. בתקופת הבידוד, ישמרו הצדדים על תקשורת רציפה, במידת האפשר, בין הילדים לבין ההורה שנמצא בבידוד.

 

זו העת לגלות הבנה, גמישות, לנסות לתקשר ולהגיע להסכמות לטובת הילדים וכל הנוגעים בדבר. העדר הסכמות וריבוי מחלוקות יובילו את הצדדים לפנייה לערכאות. ביהמ"ש וביה"ד עובדים במתכונת חירום ונותנים החלטות גם בנושאים אלו.

 

מאת עו"ד מתת פלסנר, בעלים ומייסדת משרד מתת פלסנר, משרד עורכי דין