$
Dun
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

מה בין הלוואה למתנה?

מה קורה כאשר מתנה מההורים הופכת להיות הלוואה בדיעבד?

דלית יניב מסר 11:3015.09.19

מוגש מטעם DUN'S 100 

 

במציאות בת ימינו זוגות צעירים רבים מקבלים ערב חתונתם סיוע כלכלי מההורים על מנת שזה ישמש להם כקרש קפיצה לקראת החיים החדשים שלפניהם, בין אם לשם רכישת דירה, לשם מימון החתונה או "סתם" סכום כסף שישמש את הזוג הצעיר בעתיד לצרכיו.

 

אולם, לעיתים, כאשר האידיליה המשפחתית מתנפצת ובני הזוג עומדים בפני פרידה, הכסף שנתנו ההורים שעה שהיחסים ביניהם היו תקינים, עלול לשנות את טיבו, כך שנותן הכסף יכול לפתע לטעון, כי מדובר בהלוואה שיש להחזירה.

 

ואכן, בתי המשפט לענייני משפחה נדרשים לא פעם להכריע בסכסוכים משפטיים משפחתיים בהם אחד הצדדים טוען שקיבל כספים במתנה כאשר הצד שמנגד טוען כי מדובר בהלוואה. נוסיף ונאמר, כי בתי המשפט אינם אוהבים שמתנות שניתנות ע"י ההורים לילדיהם כאשר היחסים ביניהן תקינים הופכים בדיעבד להלוואה, כאשר היחסים מתערערים והילדים עומדים בפני גירושין.

 

מה ההבדל?

מתנה הינה הענקה של כסף, נכס או חפץ, הניתן חינם ללא שום קבלת תמורה. את המתנה אין צורך להשיב לנותן, אלא אם כן צוין כך מראש, והמקבל ידע, כי מדובר במתנה עם תנאי מפסיק.

 

כלומר, בהתקיים אותו תנאי מפסיק, כדוגמת גירושין, תחדל המתנה להתקיים כמתנה ויהיה צורך להשיבה לידי האדם שנתן אותה.

 

בשונה ממתנה, הלוואה הינה הענקת סכום כסף באופן זמני במטרה לקבלו חזרה בתום תקופה מוסכמת מראש. במועד קבלת ההלוואה מקבל ההלוואה יודע כי עליו להשיב את סכום הכסף לידי הנותן. כמו"כ, במועד הענקת הלוואה נקבעים תנאים מוסכמים: מהו סכום ההלוואה, מהם מועדי ההחזר, מה סכום ההחזר ועוד. לרוב, נותן ההלוואה והמקבל אותה חותמים על הסכם הלוואה המעגן את התנאים המוסכמים.

 

עו"ד דלית יניב מסר עו"ד דלית יניב מסר קרדיט: יח"צ

 

מתי מתעוררת הבעיה?

כאשר בני הזוג יודעים מראש כי הכספים שקיבלו לידיהם מההורים הינם בגדר הלוואה, אין מחלוקת שעליהם להשיב את מלוא הסכום לידי נותן ההלוואה. הבעיה מתעוררת כאשר בן הזוג מסרב להכיר בהלוואה וטוען שמדובר במתנה, שאותה, כאמור, אין צורך להחזיר.

על פי פסיקת בתי המשפט, קיימת "חזקה הפוכה" הניתנת לסתירה, לפיה כספים המועברים על ידי הורים לילדיהם הינם בגדר מתנה.

 

בניגוד להלוואות בין זרים, בהם יש צורך בעריכת הסכם הלוואה חתום, בין קרובי משפחה, ובוודאי בין הורים לילדים אין חובה לערוך הסכם שכזה על מנת להוכיח את קיומה של ההלוואה.

 

אם ההורים טוענים שלא מדובר במתנה אלא בהלוואה, הם יצטרכו להוכיח את טענותיהם באמצעות ראיות משמעותיות שיתמכו בהן.

 

אז מה עושים?

אם מדובר בהלוואה או במתנה על תנאי, מומלץ ורצוי לערוך אצל עו"ד הסכם הלוואה מפורט בין הצד הנותן לבין בני הזוג, על מנת שחלילה בבוא העת, לא תתעורר מחלוקת באשר לטיבם של הכספים. במסגרת הסכם ההלוואה ציינו את שיעור ההלוואה ואת תנאי ההחזר שלה.

כמו"כ, כדאי להתייחס במסגרת הסכם ההלוואה לתרחישים עתידיים אפשריים, כגון גירושין. האם תרצו שמלוא סכום ההלוואה יוחזר לידיכם? האם תרצו שבני הזוג ימשיכו לשלם אותה לידיכם בחלקים שווים עד פירעונה המלא? האם הסכם ההלוואה יכנס לתוקף רק במקרה של גירושין, שאז היא תושב במלואה לידיכם?

 

לסיכום, מומלץ להתגבר על תחושת אי הנעימות הכרוכה בעריכת הסכם הלוואה, לאחר שתעשו כן, גם אתם וגם הזוג הצעיר תוכלו לחיות באושר ובעושר וגם בשלווה.

בטל שלח
    לכל התגובות