שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
מחפשי עבודה

האם המטבח במשרד חייב להיות כשר לפסח וכמה תוספת מקבלים על עבודה בחג? מדריך

החל מיציאה לחופשה מרוכזת במהלך חול המועד ועד הבאת הילדים למשרד ושי לחג - אלה הן זכויות העובדים וחובות המעסיקים בפסח

עו"ד טל קרת 12:3502.04.17

לקראת הפסח עולות שאלות שמעסיקות עובדים ומעסיקים רבים בנוגע לעבודה במהלך החג וחול המועד. ריכזנו תשובות לשאלות בנושאים כמו כשרות לפסח במקום העבודה, חופשות מרוכזות ושי לחג.

התשובות מסתמכות על חוקי העבודה אך ישנם מקומות עבודה רבים בהם חלים הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, הסכמים אישיים או נהגים מחייבים שקובעים תנאים טובים יותר מזה שקובע החוק. במקרה כזה, התנאים העדיפים הם אלה שיחולו. כלומר, החוק קובע את הרף המינימלי.

 

עבודה בערב החג

האם אני חייב לעבוד בערב החג? אם כן – כמה שעות?

ערב החג נחשב יום עבודה מקוצר. במקומות עבודה בהם עובדים שישה ימים בשבוע, אורכו של יום העבודה בערב החג יהיה 7 שעות, ואילו במקומות עבודה בהם עובדים חמישה ימים בשבוע, אורכו של יום העבודה בערב החג יעמוד על 8 שעות.

 

האם אני זכאי לתוספת שכר בגין עבודה בערב החג?

לא. השכר שישולם לך הוא שכרך הרגיל עבור יום עבודה מלא.

 

ומה לגבי חופשה בערב החג?

חופשה שנתית בערב החג, בין אם ביוזמת העובד ובין אם ביוזמת המעביד, תחייב את העובד ביום חופשה מלא.

 

עבודה ביום החג

 

האם מותר לחייב אותי לעבוד ביום החג?

על פי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, דינו של יום חג הוא כדין שבת ולכן העסקה ביום החג אסורה, אלא אם המעסיק קיבל היתר לכך מראש ממשרד התמ"ת. ישנם סוגי עסקים וסוגי עובדים, כגון בתי מלון, מסעדות, מוסדות רפואיים, עובדי שמירה וכו', להם קיים היתר כללי או מיוחד להעסקה בשבת, החל גם על עבודה בחג. במקרה של קיום היתר (כללי או ספציפי), ניתן לדרוש מעובד לעבוד ביום החג.

מטבחי גוגל בתל אביב, האם המטבח בעבודה חייב להיות כשר לפסח? מטבחי גוגל בתל אביב, האם המטבח בעבודה חייב להיות כשר לפסח?

 

עובד שמעסיקו דורש ממנו לעבוד ביום החג או מודיע לו שבכוונתו לדרוש ממנו לעבוד ביום בחג, רשאי להודיע למעביד, תוך 3 ימים מיום הדרישה או ההודעה, שהוא מסרב לעבוד ביום החג על פי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים.

 

במצב דברים זה, המעביד רשאי לדרוש מהעובד תצהיר בכתב, מאומת על ידי עו"ד, שכולל פרטים המבססים את הודעתו, ובין היתר פרטים המעידים על הכרתו הדתית ועל קיום מצוות דתו, שהוא שומר כשרות בביתו ושאינו נוסע בשבת/בחג.

 

אם אעבוד בחג, לאיזו תוספת שכר אהיה זכאי?

יש להבחין בין עובד שבחר לעבוד ביום החג לבין עובד שאולץ על ידי המעביד לעבוד ביום החג.

במידה והעובד בחר לעבוד ביום החג, יהיה זכאי לשכר בגובה 150% משכרו הרגיל.

במידה והעובד אולץ לעבוד בחג על אף שלא רצה בכך, הוא יהיה זכאי לשכר בגובה שכרו הרגיל בתוספת 150%, כלומר 250% משכרו הרגיל. לדוגמא עובד בבית מלון שחייב להיות מאוכלס על ידי עובדים, לא רצה לעבוד בחג אך חויב לעשות כך על ידי מעסיקו, יהיה זכאי לגמול בסך של 250% משכרו.

 

ומה אם לא אעבוד בחג?

במקרה כזה תהיה זכאי לדמי חגים, כלומר לתשלום בגין יום החג על אף שלא עבדת.

עובד יהודי זכאי לתשלום בגין 9 ימי חג, שהינם: ראש השנה (יומיים), יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה, פסח (יומיים – יום החג שאחרי ליל הסדר, וכן שביעי של פסח), יום העצמאות ושבועות. קיימת הבחנה בין עובד במשכורת חודשית (גלובלית) לבין עובד בשכר שעתי/יומי.

עובד המשתכר שכר חודשי, יקבל את שכרו הרגיל.

עובד המשתכר שכר יומי/שעתי, יקבל את שכרו הרגיל בגין יום החג, בכפוף לקיומם של ארבעה תנאים מצטברים: (1) העובד מועסק במקום העבודה שלושה חודשים לפחות; (2) העובד עבד יום לפני ויום אחרי החג; (3) העובד אמור היה לעבוד ביום החג; (4) החג אינו חל ביום שבת.

בפסיקה נקבע כי קיימת חזקה שעובד העובד בצורה סדירה, עבד יום לפני ויום אחרי החג, ונטל ההוכחה כי תנאי זה לא התקיים מונח על כתפי המעביד.

 

חול המועד

האם יום עבודה בחול המועד הוא יום עבודה מקוצר?

מבחינת חוקי העבודה, ימי חול המועד הינם ימי עבודה רגילים לכל דבר ועניין.

 

האם עבודה בחול המועד מזכה בתוספת שכר?

לא. כאמור – ימי חול המועד הינם ימי עבודה רגילים, שאינם מזכים בתוספת כלשהי.

 

חופשות

האם המעביד רשאי להחליט על חופשה מרוכזת במהלך הפסח?

כן. קביעת מועדי החופשה לעובדים הינה בסמכותו של המעביד (רצוי בתיאום עם העובד, אך לא חובה). לכן, המעביד יכול להחליט על חופשה מרוכזת לעובדיו, אך עליו להודיע להם זאת לפחות שבועיים מראש אם החופשה עולה על שבעה ימים.

 

ומה אם אין לי מספיק ימי חופשה צבורים?

אז הבעיה היא של המעביד. במקרה כזה, אם המעביד אינו מאפשר לך להגיע למקום העבודה במהלך החופשה המרוכזת, עליו לשלם שכר בגין הימים הללו, ולהימנע מרישום יתרת חופשה "שלילית" על חשבון ימי חופשה עתידיים, אלא אם קיימת הסכמה בין העובד למעביד לצבור יתרת חופשה שלילית.

 

מה קורה אם לקחתי חופשה ממושכת וחג הפסח נופל על אחד מימי החופשה שלי?

יום החג לא ייספר כיום חופשה שנתית, והוא לא ירד ממכסת ימי החופשה השנתית שלך, וזאת להבדיל מימי חול המועד שכן ייספרו כימי חופש רגילים.

עובדות בחופשת לידה אינם זכאיות לדמי חגים או להארכת חופשת הלידה אף אם במהלכה יתקיימו ימי חג.

 

עו"ד טל קרת עו"ד טל קרת צילום: תומר יעקובסון

מתנה לחג

האם המעביד חייב לתת לי מתנה לחג?

לא, החוק אינו מחייב את המעביד לתת מתנה לחג. המעביד גם לא מחויב לתת מתנה מידי חג או מתנה בשווי דומה מידי שנה. ככל שהמעסיק נהג לתת מתנה בשיעור קבוע במהלך שנים רבות, ייתכן כי תוכר חובה שכזו מכוח הנוהג. ישנם הסכמים קיבוציים בענפים שונים שמעניקים שי לחג לעובדים עליהם הם חלים.

נקבע בפסיקה שאסור להפלות בין העובדים במתן מתנה לחג, ואין להשתמש במתנה לחג כאמצעי לתגמל עובדים ספציפיים בלבד.

 

עובדים שאינם יהודים

מה הדין לגבי עובדים שאינם יהודים?

עובד שאינו יהודי יבחר האם ברצונו לקבל דמי חגים בגין חגים יהודיים או בגין חגים לפי דתו. בכל מקרה, הוא לא יהיה זכאי לדמי חגים כפולים, גם אם לא עבד בפועל בחגים היהודיים כיוון שמקום העבודה היה סגור.

כך, במידה ועובד שאינו יהודי בחר לקבל דמי חגים עבור חגים נוצריים או מוסלמים, ומקום העבודה היה סגור בחגים יהודיים, העובד לא יהיה זכאי לתשלום בגין הימים בהם מקום העבודה היה סגור. עם זאת, אין לנכות מעובד שאינו יהודי ימי חופשה שנתית בגין היעדרות בחגים יהודיים בהם מקום העבודה סגור.

 

ביקשתי מהמעביד לעבוד בחול המועד פסח מהבית מאחר ואין לחץ ואני יכול לבצע את עבודתי מהבית. האם זה נתון לשיקול הדעת המוחלט של המעסיק ? האם אני יכול להתנגד?

ימי חול המועד הינם ימי עבודה רגילים לכל דבר ועניין. על כן, עבודה מהבית, כמו בכל ימות השנה, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המעסיק, והעובד אינו יכול להתנגד לכך.

 

במהלך חג הפסח הילדים נמצאים בחופשה ארוכה ואין להרבה הורים סידור עבורם. האם המעסיק יכול להתנגד להבאת ילדים לעבודה לפרק זמן מסויים ?

בהחלט. כאמור ימי חול המועד הם ימי עבודה רגילים לכל דבר ועניין והמעביד רשאי לקבוע את הנהלים במקום העבודה, לרבות לעניין הבאת ילדים למקום העבודה.

 

האם עובדים זכאים לתנאים מיוחדים עבור עבודה בחול המועד?

עבודה בחול המועד לא מזכה בתגמול מיוחד או ימי עבודה קצרים יותר. ימי חול המועד הם ימי עבודה רגילים, שאין חובה על פי חוק לשלם בהם שכר גבוה יותר, אלא אם קיים הסכם קיבוצי או חוזה אישי הקובע אחרת. עם זאת, במקומות רבים מקובל להנהיג ימי עבודה קצרים יותר או להוסיף על השכר הרגיל, כדי לעודד עובדים להירתם לעבודה בימים אלו. עובד המבקש לא לעבוד בימי חול המועד, על אף שמקום העבודה פועל כרגיל, צריך לבקש חופשה בהתאם למקובל ולנהוג במקום עבודתו.

 

מה עושים אם אין לעובד מספיק ימי חופשה צבורים?

אם לעובד אין מספיק ימי חופשה בצבירה, לא ניתן לאלצו לצאת לחופשה על חשבון ימי חופש עתידיים - זאת אלא אם העובד יוזם את החופשה. אם נוצר מצב שהחופשה המרוכזת היא בניגוד לרצונו של העובד ואף מכניסה אותו ליתרת ימי חופשה שלילית, יש לשלם לעובד על ימי החופשה כאילו עבד, או להגיע עמו להסדר אחר

 

המעסיק הוציא אותנו לחופשה מרוכזת, אך ביקש להשאר זמינים ללקוחות, לעבוד מהבית ולהגיע למשרד במקרים דחופים. האם מגיע לי שכר? כיצד יש לחשב אותו?

במקרים כאלו על העובד לדווח למקום העבודה על השעות בהן עבד. במצב זה לא יפחיתו את אותם ימים/שעות ממכסת החופשה שלו והוא יהיה זכאי לשכר עבורם, בהתאם להסדר השכר שלו. כלומר אם מדובר בעובד שעתי, הוא יקבל תגמול בהתאם לשעות שעבד; אם מדובר בעובד בשכר חודשי, ממילא הוא יקבל את אותו שכר חודשי ולא יפחיתו את הימים/שעות בהם עבד ממכסת החופשה שלו.

 

האם מעסיק מחויב להכשיר את מקום העבודה לפסח לבקשת העובדים?

מלבד האיסור על מכירת חמץ, אין חוק המחייב מעסיקים להכשיר את מקום העבודה בפסח. לכן על העובד להגיע לכאורה למקום עבודתו, גם אם המקום לא הוכשר". עם זאת, המעסיק נדרש לנסות להגיע לפתרון מוסכם עם עובד המקפיד על כשרות, למשל הכשרת מקום העבודה, עבודה מהבית בימי החג או יציאה לחופשה בימי החג.

 

האם המעסיק יכול לאסור על עובדים להכניס אוכל לא כשר למקום העבודה?

מעסיק אינו יכול לחייב עובד לאכול אוכל כשר לפסח במקום העבודה, אך יכול לבקש מעובדיו שלא להכניס חמץ אל מקום העבודה במהלך החג.

 

הכותבת היא שותפה ומנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x