$
מעסיקים

האם עובד שנעדר בשל מזג האוויר זכאי לשכר?

לעיתים די ביום אחד של שלג או סערה המלווה בגשמים חזקים, כדי לנטרל כמעט מדינה שלמה. מי משלם את המחיר כאשר העובדים לא יכולים להגיע לעבודה?

הלית כהן-רזניצקי 17:1808.01.13

 אומנם החורף בישראל אינו קשה במיוחד, אך לעיתים די ביום אחד של שלג או סערה המלווה בגשמים חזקים, כדי לנטרל כמעט מדינה שלמה. עולה השאלה, האם חלה חובה על מעביד לשלם שכר עבודה לעובד, שנעדר בשל נסיבות הקשורות לתנאי מזג האוויר ?

  

בחוקי העבודה אין התייחסות למקרים של הפסקות בעבודה או של היעדרות מעבודה, כתוצאה ממזג האוויר, כגון: שלג, או כתוצאה ממצבים אחרים שמוגדרים כ"כוח עליון".

 

הצפות בקריית שמונה הצפות בקריית שמונה צילום: אפי שריר

 

הדין הוא, כי עובד שנעדר מעבודתו אינו זכאי לשכר עבודה, אלא אם כן היעדרות זו והתשלום בעדה מוסדרים בחוק (כגון: מחלה, חופשה וכו'), בהסכמים קיבוציים, בצווי הרחבה או בחוזה אישי. עם זאת, ההלכה היא, כי עובד יהיה זכאי לשכרו, גם אם הוא לא עבד בפועל, אך הוא התייצב לעבודה, והוא מוכן ומזומן לעבוד והמעביד מיוזמתו לא סיפק לו עבודה.

 

במקרה של היעדרות מהעבודה עקב פגעי מזג אוויר, או כאשר לא ניתן לבצע את העבודה בשל כך - אין מדובר במצב, שבו המעביד מונע באופן חד-צדדי מן העובד לעבוד. אם הוא מונע - אכן יחויב המעביד. במקרה שלנו, נמנע מהעובדים ומהמעביד כאחד להגיע לעבודה, או לבצעה עקב "כוח עליון".

 

לפיכך, ובהיעדר כל הוראה חוקית - מעביד אינו מחויב בתשלום שכר עבודה בעד היעדרות עקב מזג האוויר, אלא אם כן קיים הסדר אחר, המעוגן בהסכם קיבוצי, בצו הרחבה או בחוזה אישי.

 

כך למשל, ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה קובע לעניין זה, בין היתר, כי אם יצאו העובדים לעבודה וירד גשם או התחוללה סופת חול, יקבלו העובדים תשלום בעבור 4 שעות עבודה. במקרה זה, אם לא התחילו העובדים בעבודה, רשאי הקבלן לדרוש מהעובדים להישאר במקום העבודה עד 3 שעות (דהיינו עד 10.00 בבוקר) ועליו לדאוג למקום מוגן מפני חדירת גשם וסופות. במידה שלא דאג הקבלן כאמור, העובד רשאי, לאחר מתן הודעה מוקדמת, לעזוב את מקום העבודה וישולם לו עבור 4 שעות, כאילו היה בעבודה.

 

בהיעדר הסדר לתשלום בעד היעדרות כזו, בתנאים מסוימים, יוכל המעביד להחשיב את יום ההיעדרות בשל מזג האוויר כיום חופש, על חשבון החופשה השנתית של העובדים. בהיעדר אפשרות כזו - רצוי להגיע להסדר המניח את דעת שני הצדדים.

 

עו"ד הלית כהן-רזניצקי מנהלת את המחלקה המשפטית של חברת "כל עובד –חשבים", מקבוצת קו מנחה

בטל שלח
    לכל התגובות
    x