שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
24.11.11

חקר ביצועים: גיליון הערכה שבועי

█████ אם ███ ████ ██████ ██ ███ חוק ██ ███ █████ ████ לשון ███ הרע ███████ █████ ██ שהאנשים ███ האלה █████ ██ מובילים █████ ███ ████ יעבור, ███ █████ ██ ככה ████ ██ ייראו ██ בקרוב █████ ██ העיתונים

כתבי כלכליסט 10:3224.11.11

זבולון אורלב

 צילום: עטא עוויסאת

████ █████ ███ אב ██████, שבימי █████ ████ ██ אשתו ████ ███████. ███ █████ מוערך ██ ████ ███████████ ███, ████████ ████████ מכונה ███████-█████. ███ ███ בראש █████ חשיבה ███████ █████, ███ ████ █████ ██ ██████ מצרים העתיקה. ██ ██ ███ ████ ██████ ██████ ██ █████־███ ███████ ███████ █████████, ██ ████ ███ להמציא ██ ████ █████. ███ ███ ברור ████ ██ יספק ███████ ███████ ██ החומרים ████████ ███ רגילים ████ מראש הממשלה ████.

גלית חמי

 

 


 

ישראל חסון

ישראל חסון ישראל חסון צילום: אלכס קולומויסקי

█████ ████ █████ לפתח תקווה. ████ ███ התחלה ██ █████, ███ ███████ ██ ████. ██ הבעיה, ███ שתקענו ██ █████ █████ ████ █████ ██████ ███ ██████ כהן ████████ ██████ ████ ██, נשמח █████ ██ הגברת ███████ ██ ████ ████ ███ ███████, ████, כנראה, ██████ ז'בוטינסקי (████ █████ ██ ████). █████ █████ ██████ ██████ ██████ ██ ███ העמים ██████ ███ ███████ - ███, ███ █████ █████ ████ ██ █████, ██ ███ ████ ████ █████ ██████████, ███ ███ - ███ האמת ███ ██████ █████, █████ ██ ███ ██████ ██ הרצון הטוב, ████ ███ █████ ██████. █████ ████ ██████ ████ פתח תקווה. ██ ███ ██████ █████, ███ ██ ██ ███████ █████. תוכניות ████ ███████ █████ של █████ ארצות הברית █████ ██████ ██ █████ ישראל, ██ ██████ ██████ ██ ████ █ ██ ████ █████.

אמיר זיו

 

אנסטסיה מיכאלי

 צילום: אביגיל עוזי

███ ███ ישראל █████ ████ ████ █████ טוב. ████ ██████ ██████ האחראי █████ ██, ██ ████ █████ ██ סימן █████ ██ █████ █████████ ███ ███ ████ ████ ███, █████ ██ █████ ████. ██ ██ ███ █████ █████, ███ ████, לא נורא, ████ ███ ████████ ███. ██ ארצות הברית, ███ █████, ████ ███ סביר. ██ ███, ███ ████. ██ ███ בישראל ███ ████ ██ █████, ██ █████. █████. ███ ████ הערכה אופטימית ███. ███████ █████████ בעולם ██████ ██ ███ - חסכונות ██ ███ ████ ███ ██████ ██████ ████, ███████ ███ ██████ בנקים ██████ ██████ ███ן ████.

גבי קסלר

 

יריב לוין 

 צילום:עמית מגל

████████ █████ מתח ██████ ███ █████ ██ יאשר █████: ████████ ██████ ██████ █████ להקפיא ██ █████ ███ ███ █████████ ███. ██ ██ ███ באמת █████ ██ ██, ███ ███ █████ בעקיפין █████ ██████. ██ ██ ███ ████ רוצה לעזור ██, ███ ██ ███ ████ לדפוק ██ ████████ ██████, █████ ████ ██ ██ ████ החדשות ████ לאף. ███ ██ ███ ████ █████ ██ ████ הדגל, ███ ██ ██ הכבוד ██████ ████████ ██ ██████ - ███ ████ צפוף ██ ████████ השנייה, ████ בטוחה ████ █████ ██████ ████ ███ ███. ██ שמחזיר █████ █████ █████ █████ לפינה: █████ █████ הגיבורה ████ תחבק ██ █████ ██████ ██ █████ ████, ████ ████ ████ ותראה ███ ███████ ██ ████ חזק.

שאול אמסטרדמסקי

 

יעקב נאמן

 צילום: אלכס קולומויסקי

השכונה ████████ ████ ███ ███████ מגדל צדק ████ ████ █████ █████ ████ ██████ ██ ██████ הממשלתי ██████ █████ █████ הקרובות. ██ ███ █████ ██████ ███████ ██, ██████ ████ שר השיכון █████ █████ ██ ███████ ██████ ██████ █████ ██████ ██████ ████████. ███ ███████ ספקנים. ████ ██ ███████, ██ ████. כשנה לאחר █████ ████████ ███ הרעיפו █████ ████ ███████ ███ סיני ██████ ██ ██ ██.

עומרי כהן

 

יובל שטייניץ

 צילום: גיא אסיאג

██████ הישראלי ████ █████ █████ ███████ הגרעין האיראני, ██ ██████ ███████ █████. ███ ██ הביטחון, ████ ████, מודאג ██████ █████, █████ ████ ███ ████. █████ ███ ███ טרח ██████ נתניהו ████ ██ ██ בובליל ██████. ████ ██████ ██ ███ ██, █████ ████ ███ ביקש ██████ ██ ███ ██, ███████ ██ שר האוצר ██ ███████ ██████ ███: ███ ███ חתני פרס נובל ████████ ███ ██████ ███████ █████. ████ ██ ██ █████ להדאיג ██ ██████ ████ ███: ██ ████ באיזה סרט ███ ██, ███ ████ לקוות ███ ██ ███ ███████ ████ ████ הגיבור ████ ██████ ████ ███ █████ ████ ████ ███ העולם.

גולן פרידנפלד

 

אהוד ברק

 צילום: צביקה טישלר

██████ שנתפרו █████ השופט ███ ██████ ████ ████ █████ ████ █████ ██████, ████ לקידום משמעותי █████, ████ ████ █████████, ███ ██ פסולים █████ █████ █████. █████, █████ בחקיקה ████████ ██████ ██ █████ ████; █████ ███ לא אמורה ████ ██████ ג'ובים. ████, ██ ███ פגיעה רטרואקטיבית ██████ ████ - ██ █████ לבחור יו"ר █████, ██ ████ ██████ ██████ ██████. ██████, ██████ ████ הכנסת ██████ ██ ██████ מסתתר ███ ███, ██ ███████ ████ ████. ██ █████, █████ ██████, ████ ███ לאהוב או לשנוא, ██ ███ התייצב בגלוי ██████ הצעותיו. נאמן █████ ██ █████ ██ ████████ הבסיסית ████ █████ לצפות ███. ███ ████ ███████ שחורש בסתר. ████ ██ █████ ██████ ██████ ██ הגל העכור ██ ███████ ███████ בשוליים הקיצוניים ██ █████████.

סופי שולמן

 

מאיר שטרית 

 צילום: עטא עוויסאת
████ ███ █████, ███████ לחתוך ███████ ███, ███████ ██████ █████ שני, █████ ██ ████ ██ ██ אגורות █████ ███ תגבור ████ ██. ███ ████ ██████ ███ אלפי שקלים ██████ ███, בעיקר ██ ███. █████ שנה █████ קארד █████ ████ █████ █████ ████ ████ חודשית. ██████ █████ ██ ██████, ███ ויתרו לי ██ █████. ████ ███ שבועות ████ ██ ██████ ███████ ██ ████ התאיידה. █████████ לברר, █████ ██ ███ █████ ██ █████ כי המדינה צמצמה ██ █████ ██████ ██ █████ ████. ██████ ████ ההטבה ████ ██ ██████, ███ ██████ ████ שידיה כבולות. ██ ██████. ██ ██ █████ שהדרך היחידה שלה להמשיך ███████ ████ ███ ███ █████ ███ על חשבוני █████ █████ בהוצאות ההנהלה, ████ ██████ מחדש. ██ ███ ████ ████, ████ ████ ביותר כוח.

יואל אסתרון

בטל שלח
    לכל התגובות
    x