$
אורי טל טנא

כך תיראה הבורסה בתל אביב ב־2010

ב־15 בדצמבר יחול מהפך בהרכב המדדים. תחזית ראשונה מסוגה למדדי היתר קובעת: מחצית ממניות מדד יתר־50 עתידות להתחלף

אורי טל טנא 11:5009.12.09

אחד הגורמים בעלי ההשפעה המהותית ביותר על מחירי המניות בחודש דצמבר הוא עדכון המדדים החצי שנתי של הבורסה בתל אביב. העדכון נקבע, בין השאר, לפי נתוני המסחר של המחצית הראשונה של דצמבר, והוא נעשה במסחר הנעילה של היום האחרון של החודש. תוצאת העדכון היא עודפי ביקוש והיצע מהותיים בעשרות מניות.

 

שחקני השוק נערכים כבר זמן רב לעדכון זה, ואפשר להסביר את עליות השערים של מניות רבות בזכות הכניסה הצפויה שלהן למדדים השונים. עליות שערים אלו יוצרות סימן שאלה האם צפויה בחודש הנוכחי פרמיה נוספת למניות שייכנסו למדדים השונים. בעדכון המדדים הקודם, מניות שנכנסו למדד יתר־120 הניבו את הפרמיה הגדולה ביותר, וכעת השוק מגיב בצורה סתגלנית, כך שהמועמדות המובילות להיכנס ליתר־120 עלו בצורה חדה בחודש האחרון.

 

"כלכליסט" מציג לראשונה הערכות לגבי העדכון הצפוי במדדי היתר, לצד הערכות בנוגע לעדכון הרכב המדדים המובילים והמדדים הסקטוריאליים.

 

כדי שמניה תיכנס למדד ת"א־,100 שיעור אחזקות הציבור צריך לעמוד על 20% לפחות; כדי שמניה תיכלל במדד ת"א־25 על אחזקות הציבור להסתכם ב־25%. השבוע הפיצו חברות דרבן ומבני תעשיה של אליעזר פישמן מניות לציבור, וכפי הנראה הן יעמדו בקריטריון המינימלי שיאפשר להן כניסה לת"א־100.

 

כיוון שכל חברה יכולה להנפיק מניות, ומאחר שכל בעל שליטה יכול למכור מניות, קריטריון אחזקות הציבור יוצר אי־ודאות בשאלה אילו חברות יבחרו לעמוד בו. אי־ודאות זו תימשך עד הנעילה של היום הקובע לעדכון המדדים - 15 בדצמבר.

 

קריטריון שיהיה פחות משמעותי בעדכון הקרוב הוא דרישה לערך שוק מינימלי של אחזקות ציבור. זאת, מכיוון שהבורסה האריכה את צו השעה המקל בדרישה הזו. לעומת זאת, קריטריון הסחירות עתיד הפעם לגלם תפקיד עיקרי בעיצוב מדדי היתר, מאחר שמניות רבות לא יעמדו בו.

 

המניות הכלולות בת"א־100 ויתר־50 נדרשות להיות בין 200 המניות הסחירות ביותר בבורסה, והמניות הכלולות ביתר־120 נדרשות להיות בין 300 המניות הסחירות ביותר. בכל המקרים, הבורסה מחשבת את הסחירות לפי ממוצע נתוני המסחר היומיים שבין 16 ביוני ל־15 בדצמבר.

 

שלבי העידכון

 

לעדכון המדדים שני שלבים. בשלב הראשון מוציאה הבורסה מהמדדים את המניות שלא עומדות בקריטריונים, ומכניסה במקומן את המניות שעומדות בכל קריטריוני המדד. אולם מבין המניות העונות על כל הקריטריונים, מוכנסות תחילה המניות בעלות ערך השוק הגבוה ביותר.

 

בשלב השני, אם נשארו מחוץ למדד מניות שעונות על כל הקריטריונים ושערך השוק הקובע שלהן גבוה ב־20% לפחות מערך השוק של מניות הנמצאות במדד, אז הן נכנסות למדד על חשבון המניות עם ערך השוק הנמוך ביותר.

 

שלב זה נמשך עד שלא נותרות מניות מחוץ למדד שעונות על כל קריטריוני המדד, ושערך השוק הקובע שלהן גבוה ב־20% מערך השוק של מניות הנמצאות במדד.

 

ערך השוק הקובע הוא ממוצע מחירי המניה בחצי הראשון של דצמבר כפול מספר המניות הרשומות ב־15 בדצמבר. בנקודת הזמן הנוכחית, כשעברה מחצית התקופה שלפיה מחשבים את ערך השוק הקובע, ולאחר שעברה רוב התקופה שלפיה מחושב קריטריון הסחירות, אפשר לבצע הערכות מדויקות לעדכון המדדים הקרוב - כיוון שהשינוי בערך השוק הקובע יהיה מתון בהרבה מהשינוי הצפוי במחיר בשבוע הקרוב.

 

מדדי יתר 50 ויתר 120

 

קרוב למחצית ממניות מדד יתר־50 עתידות להתחלף. מי שאחראי למפנה הדרמטי הוא קריטריון הסחירות - כאשר עשר ממניות המדד אינן עומדות בו כעת.

 

כדי להיכנס למדד, על המניה להימנות עם 200 המניות הסחירות בבורסה. הסחירות של המניה ה־200 עומדת כעת על כ־180 אלף שקל ביום. עם זאת, מסחר ער במיוחד במניות שאינן עומדות בקריטריון הסחירות יכול להשאיר אותן במדד.

 

את רוב המניות העתידות להיכנס למדד אפשר היה לזהות כבר לפני כחודש. ואכן, בחודש האחרון חל זינוק חד במחיריהן של חלק גדול מהמניות המועמדות לכניסה למדדי היתר. עובדה זו מרמזת על ניסיון מצד השוק לנצל את אפקט המדד גם במדדי היתר. גורם זה יצמצם מאוד את הפרמיה הצפויה למניות הנכנסות ליתר־120 ויתר־50.

 

גם במדד יתר־120 יש לקריטריון הסחירות השפעה מכרעת על הרכב המדד החדש. כדי להיכלל ביתר־120 על המניה להימנות עם 300 המניות הסחירות בבורסה.

 

המניה שנמצאת במקום ה־300 (נכון ליום שני) מבחינת סחירות היא חנ"ל יה"ש, כשהסחירות היומית הממוצעת בה עומדת על 50 אלף שקל. לכן, הכניסה של חנ"ל יה"ש למדד תלויה במחזור המסחר במניה בשבוע הקרוב.

 

הסף הנמוך יחסית של קריטריון הסחירות מאפשר גם למחזורי מסחר של מיליוני שקלים בודדים בשבוע למנוע יציאה של מניות מהמדד, ולכך יכולה להיות השפעה גם על המניות הנכנסות אליו. זו הסיבה מדוע כניסתן של המניות בתחתית הרשימה עדיין אינה ודאית.

 

הסחירות הנמוכה יחסית של המניות הכלולות במדד יתר־120, ואחזקות הציבור הגבוהות בתעודות הסל על מדד זה, הובילו בעדכונים הקודמים לפרמיה גבוהה למניות הנכנסות למדד זה.

 

בחינה של המועמדות המובילות לכניסה ליתר־120 מגלה שרובן כבר זינקו בעשרות אחוזים בחודש וחצי האחרונים. הדבר מרמז שההערכות המוקדמות של השוק לגבי עדכון המדדים כוללות גם את מדד יתר־120. כעת נשאלת שאלה מהותית והיא האם מניות אלו צפויות לרכז פרמיה נוספת בחודש דצמבר.

 

 

מדדי ת"א 25 ות"א 100  

 

כדי לבצע הערכה של הרכב המדדים המעודכן צריך להעריך את ערך השוק הקובע. ערך זה נובע ממחירי המניות מ־1 עד 15 בדצמבר כפול מספר המניות. כיוון שאיננו יכולים לדעת מה יהיו המחירים ב־15 בדצמבר, אנחנו מניחים שהם יהיו זהים למחירם הנוכחי (לצורך העניין, מדובר במחיר הנעילה של המסחר ביום שני). כך מתקבלת הערכה טובה של ערך השוק הקובע - עוד לפני המועד הקובע.

 

האי־ודאות המרכזית הקשורה לת"א־25 נובעת מהיציאה הצפויה של מניות מגדל וכור שאינן עומדות בקריטריון אחזקות הציבור. ואולם שתי מניות אלו יכולות להגדיל את אחזקות הציבור עד למועד הקובע ולהישאר במדד. מלבדן, אפריקה ישראל היא הנפלטת הוודאית מת"א־25.

 

מצעד הנכנסות

 

מה דעתך על מניית גזית גלוב:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

שלוש המניות העתידות להיכנס לת"א־25 הן גזית גלוב, דלק קידוחים ואבנר יה"ש. ההפרש בערך השוק הקובע בין אבנר ובין המניות הדולקות אחריה עומד על יותר מ־8%, והסבירות שפער זה ייסגר נמוכה מאוד (סגירת הפער דורשת זינוק כפול, כלומר של כ־15%, במחיר של אחת המניות הדולקות אחרי אבנר, יחסית למחיר של אבנר. זאת, כיוון שערך השוק הקובע כבר משקלל את ערכי השוק בימי המסחר שמתחילת החודש עד יום שני). לכן, הסיכוי של וריפון, כלל ביטוח או דלק רכב להיכנס לת"א־25 בינואר השנה נמוך ביותר.

 

אם אחת מהשתיים, כור או מגדל, תעלה את אחזקות הציבור בה, היא תישאר במדד ומניית הראל תאבד את מקומה. בתרחיש זה, זינוק חד במחיר מניית הראליחסית למחיר מניית אבנר ישאיר את הראל במדד וימנע את כניסת אבנר למדד.

 

יציאה מת"א־25 מעבירה את המניה למדד ת"א־75 וההפך: ת"א־75 היא בסיס שיגור לת"א־25. בעדכוני המדדים האחרונים תעודות הסל דווקא הזרימו היצעים למניות שעברו מת"א־75 לת"א־25, ולכן העדכון של הרכב המדד המוביל בתל אביב פחות חשוב מבחינת המשקיעים.

 

לעומת זאת, כניסה לת"א־100, בעיקר של מניות שאינן כלולות במדדי יתר־50 ויתר־120, היא מהותית מאוד למשקיעים, כיוון שמניות אלו יזכו לעודפי ביקוש מהותיים של תעודות הסל בעת הכניסה למדד. גורם זה הוביל חמש חברות שונות להגדיל את שיעור אחזקות הציבור בחודש האחרון, כדי להיכנס לת"א־100.

 

קבוצת התשע

 

כבר עכשיו אפשר לקבוע כמעט בוודאות שתשע מניות נכנסות לת"א־100 (דלק אנרגיה, סקיילקס, מבני תעשיה, כלל ביוטכנולוגיה, אלקטרה נדל"ן, אזורים, דרבן, אלרון וטאואר). המניות הבאות מבחינת ערך השוק הקובע - שמיר אופטיקה, דלתא, דמריו ביוליין - רחוקות מאוד בערך השוק שלהן מתשע המובילות, ולכן סיכויי הכניסה שלהן למדד זניחים.

 

שמונה המניות עם ערך השוק הנמוך ביותר בת"א־100 עתידות לצאת ממנו - אלא אם כן יחול זינוק חד מאוד במחיריהן או שהן יבחרו להנפיק מניות חדשות כדי להגדיל את ערך השוק. אך הסבירות לתרחישים אלו נמוכה.

 

האי־ודאות בנוגע למצעד היוצאות מת"א־100 נובעת משתי המניות שאינן עומדות כעת בקריטריון אחזקות הציבור: HOT ורבוע נדל"ן.

 

הפצת מניות קטנה של רבוע נדל"ן תשאיר אותה במדד, והסבירות שהחברה תבחר לעשות זאת היא גבוהה מאוד. אם HOT או רבוע נדל"ן יעלו את אחזקות הציבור או לחלופין אם חברה אחרת שעומדת בכל קריטריוני הכניסה למדד חוץ מקריטריון אחזקות הציבור תבחר להגדיל את שיעור אחזקות הציבור, אז אחת משתי המניות, קמהדעאו פורמולה, תאבד את מקומה במדד. לכן כיסאותיהן של שתי המניות הללו במדד ימשיך להתנדנד בימים הקרובים.

 

 

 

מדדי תל טק 15 ונדל"ן 15

 

שלוש מהמניות הצפויות להיכנס למדד ת"א־100 עתידות להיכנס גם למדד תל־טק־15. מדובר בכלל ביוטכנולוגיה, אלרוןו טאואר. שלוש אלו עתידות להחליף במדד את בריינסוויי, רדוויז'ןואת אחת מהשתיים: קמהדע או פורמולה. הקריטריון שיקבע מי מהשתיים, קמהדע או פורמולה, תיפלט מהמדד הוא ערך השוק היחסי שלהן.

 

ואילו לגבי ענף הנדל"ן, עד תחילת השבוע העריך השוק שמניית אלרוב ישראל תיכנס למדד נדל"ן־15, ושמניית דלק נדל"ןתצא ממנו. ואולם מבני תעשיה נקטה בהפצת מניות - צעד אשר הפך אותה למועמדת המובילה להיכנס לנדל"ן־15.

 

המהלך של מבני תעשיה יצר תחרות צמודה על מקום במדד בין אלרוב ישראל, אפריקה נכסים וכלכלית ירושלים.

 

בעת כתיבת שורות אלו חסרים לאלרוב ישראל 1.5% כדי להשתוות לערך השוק הקובע של אפריקה נכסים ושל כלכלית ירושלים. האי־ודאות האם תהיה נכנסת ויוצאת שנייה ממדד נדל"ן־15 עתידה להימשך בימים הקרובים, ולהשפיע על ערך השוק של אלרוב ישראל, אפריקה נכסים וכלכלית ירושלים. אם אלרוב ישראל תיכנס על חשבון אחת מהשתיים היא עתידה לזכות בפרמיה, והמניה היוצאת עלולה לאבד מערכה.

 

אם אלרוב ישראל לא תצליח להיכנס למדד, ייתכן לחץ היצע על המניה מצד אנשים שרכשו את המניה מתוך ניסיון להרוויח מאפקט המדד.

 

  

מדד פיננסים 15

 

במדד פיננסים 15 צפוי שינוי יחיד, כאשר מניית אי.בי.אי בית השקעות עתידה להחליף את מניית ביטוח ישיר במדדץ זאת כיוון שערך השוק של אי.בי.אי גבוה מ-20% מזה של ביטוח ישיר.

 

מניית אי.בי.אי בית השקעות עתידה לרכז עודפי ביקוש גדולים ב-31 בדצמבר, מכיוון שהיא צפויה להיכנס גם למדדי יתר 50 ויתר 120.

 

שחקני השוק שנערכים לעדכון המדדים ואשר מודעים לאפקט המדד כבר הקפיצו את מחיר המניה ב-28% מוסף חודש ספטמבר.

 

הכותב הוא כלכלן בחברת הייטק

בטל שלח
    לכל התגובות
    x