סגור

מדריך
הרכוש שלכם נפגע במתקפת טילים - מי יפצה?

עו"ד אלי דורון, מומחה למיסוי, ועו"ד עמיקם חרל"פ, מומחה לתביעות ביטוח ונזיקין, משיבים על שאלות שמעסיקות את מי שביתו או רכוש אחר שלו ניזוק מהפגיעות הקשות שגרמו הטילים והרקטות מעזה. מי זכאי לפיצוי על נזק ישיר ועקיף, עם מי כדאי להתייעץ וממה צריך להיזהר

ב-48 השעות האחרונות יש נזק רב לרכוש, כתוצאה מירי הרקטות והטילים מעזה, וגם כתוצאה מאירועי פגיעה ושריפת רכוש על ידי אזרחים בתוך ישראל (לוד, עכו, וערים מעורבות נוספות). פנינו לעו"ד אלי דורון, מומחה למיסוי ושותף במשרד עוה"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', לברר מה אומר חוק מס רכוש בנושא.
ראשית, דורון מסביר כי "החוק החל על כל נושא הנזקים הנובעים כתוצאה מפעולות איבה הינו חוק מס רכוש, שמבחין בין שני סוגים של נזקים: נזקים ישירים ונזקים עקיפים. לשון החוק אינה מפורטת דייה לגבי פעולות של אזרחים נגד אזרחים על רקע לאומני, אבל הפסיקה שהתייחסה לנושאים כאלה הכלילה גם אותם תחת חוק מס רכוש. בראייתי, הגיעה העת שהמחוקק יבהיר בחוק נקודה זו".
מי זכאי לפיצוי על נזק ישיר?
הפיצוי ניתן לכל אדם פרטי או עסק אשר נכס, נדל"ן ו/או מיטלטלין שבבעלותו נפגעו פיזית כתוצאה מפעולות איבה והכל במגבלות הקבועות בחוק. בכלל זה – פגיעה בבתים, רכבים, מיטלטלין בתוך הבית או העסק ועוד.
4 צפייה בגלריה
עו"ד אלי דורון
עו"ד אלי דורון
עו"ד אלי דורון
(צילום: אייל יזהר)
מי זכאי לפיצוי על נזקים עקיפים/אובדן רווחים?
עסקים, הממוקמים ביישוב ספר על פי הגדרתו בחוק מס רכוש, שרווחיותם נפגעה עקב פעולת האיבה (למשל, עקב סגירת העסק) וזאת גם אם לא נפגעו פיזית – וזאת בתנאי שהם נכללים ברשימת היישובים המוגדרים כיישובי ספר על פי חוק מס רכוש (דוגמת עוטף עזה).
כמו כן עסקים בכל חלקי המדינה (ללא מגבלה טריטוריאלית), אשר נפגעו פיזית עקב פעולות איבה. אלה זכאים לפיצוי על אובדן רווחים על התקופה הנדרשת לטובת השיפוץ והשבת הנכס לקדמותו.
נגרם לי נזק. מה עושים?
היה ונגרם נזק, יש לפנות מיד למס רכוש ולבקש מהם לפעול לטובת הטיפול בנזק. במקרה שכזה, רשות המס או אגף מס רכוש ישלחו למקום שמאי שיעריך את הנזק ויקדם את המתחייב. במקביל יסביר לניזוק כי לטובת טיפול עליו להגיש תביעה על הנזק הישיר שנגרם לו לרשות המס – אגף מס רכוש, באמצעות טופס תביעה מיוחד שיומצא לו. באירועים שבהם יש נפגעים רבים, רשות המס שולחת לשטח שמאים רבים שעוברים בין הבתים הנפגעים, מעריכים את הנזק ומסייעים לאזרחים בכל הקשור בהגשת התביעה לקבלת פיצוי.
4 צפייה בגלריה
פגיעת טיל בבית מגורים ב אשקלון עוטף עזה מבצע שומר החומות
פגיעת טיל בבית מגורים ב אשקלון עוטף עזה מבצע שומר החומות
פגיעת טיל בבית מגורים באשקלון
(צילום: איי אף פי)
לדברי עו"ד דורון, "בהתייחס לסיטואציה הקיימת כרגע, הניסיון מלמד כי ברוב המכריע של המקרים - המדינה והשמאים מטעמה פועלים במהירות ובהוגנות. רשות המס מפעילה מטה של שמאים ואף קבלני שיפוצים ומקדמת את המתחייב על מנת לסייע לנפגעים לתקן במיידי את נזקם בנכסים הפרטיים או העסקיים. השמאים בדרך כלל מגיעים להערכת נזק המתיישבת עם עמדת האזרח ובהישען על האמור מקדמים במהירות את כל נושא השיפוץ".
עם זאת, מציין עו"ד דורון כי "מומלץ, במיוחד בשעה שיש נזק משמעותי, לפנות במקביל לשמאי עצמאי כדי שגם הוא יתעד את הנזק, יעריך אותו ואף יתנהל מול השמאי מטעם מס רכוש במטרה להגיע להבנה באשר לנזק בפועל. אם לא תתגבש הבנה – חוות הדעת השמאית של השמאי הפרטי תשמש את הניזוק לטובת הגשת תביעתו ו/או ערר על החלטת מנהל מס רכוש. על רשות המס לפצות את הניזוק בכסף או לתקן בפועל את הנזקים שנגרמו.
4 צפייה בגלריה
אשקלון רכב שנפגע מטיל מעזה 12.5.21
אשקלון רכב שנפגע מטיל מעזה 12.5.21
רכב שנפגע מטיל מעזה
(AP)
ממה יש להיזהר?
יש להשקיע מחשבה יתרה בכל הקשור באופן הגשת התביעה למס רכוש על הנזק הישיר ולא למלא את התביעה "על רגל אחת". נכון למלא את אותה תביעה באמצעות עו"ד המתמחה בדיני מס רכוש, כאשר זו נשענת על חוות דעת שמאית מטעם הניזוק. כמו כן, יש להימנע מחתימה על מסמכים שמהם עולה כאילו הצדדים הגיעו להסכמה לעניין גובה הנזק. יש לוודא באמצעות אנשי מקצוע כי הנזק המוערך על ידי הניזוק מתיישב עם עמדת מס רכוש. לדברי עו"ד דורון, "יש להביא בחשבון כי חוק מס רכוש מגביל את היקף הפיצוי על פי שורה של פרמטרים ומשכך יש לפעול בהתאם למגבלות הקבועות בחוק".
יש לי מחלוקת עם מס רכוש בנוגע לפיצוי. מה עושים?
לדברי עו"ד דורון , "הניסיון מלמד כי רשות המס/מס רכוש מגלה גמישות ואמפתיה רבה במקרים שכאלה, ומשכך במרבית המקרים אין בנמצא מחלוקת בין הצדדים. עם זאת, אך טבעי כי בנסיבות מסוימות יתעוררו מחלוקות בין הצדדים - אם לעניין היקף הנזק ואם לעניין הקשר בין הנזק הנטען לפעולת האיבה. יש להביא בחשבון כי היה והצדדים לא הגיעו להבנה, אזי התביעה שתוגש על ידי הניזוק תידחה באופן חלקי והניזוק, על פי חוק מס רכוש, יהיה רשאי להגיש ערר על עצם הדחייה בפני ועדת ערר מס רכוש. ועדת ערר מס רכוש (המורכבת מעו"ד, שמאי ונציג ציבור) תדון בטענות הצדדים עד להכרעה. גם על החלטה של ועדה זו ניתן לערער לבית המשפטי המחוזי, ככל שהמדובר בשאלות משפטיות".
4 צפייה בגלריה
עו"ד עמיקם חרל"פ
עו"ד עמיקם חרל"פ
עו"ד עמיקם חרל"פ
נפגע לי הרכב מרסיסים או ונדליזם - האם אני פונה לחברת הביטוח שלי?
עו"ד עמיקם חרל"פ, מומחה לתביעות ביטוח ונזיקין, מסביר כי יש לבצע הפרדה בין האירועים שפקדו את מדינת ישראל בימים האחרונים: נזקים בשל פגיעות הרקטות
ונזקים על המהומות בלוד, רמלה ועכו. במקרה הראשון, על בעלי כלי רכב אשר ניזוקו מרסיסים לפנות לקרן הפיצויים (מס רכוש) והאחרונה תמנה שמאי מטעמה שעליו לאשר את התיקון המדובר.
במקרה של ונדליזם לאור המהומות בלוד, רמלה ועכו, לניזוק קיימות שתי אפשרויות: האחת, הגשת תביעה נזיקית כנגד הפוגע עצמו, דבר בעייתי מבחינת איתור הפוגע והוכחת התביעה. האפשרות השנייה היא דרך חוק מס רכוש הקובע כי ניזוקים יפוצו על מעשה אלימות "הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי". בכל הנוגע לחברות הביטוח, לרוב "פוליסות המקיף" מחריגות נזק הנגרם כתוצאה ממהומות אלה, רק אם המבוטח הרחיב ביוזמתו - דבר שלרוב אינו קורה.
הדירה שלי נפגעה מטיל ולא היה ביטוח תכולה. מה הדין?
קרן הפיצויים מכסה את מלוא הנזק למבנה. לגבי תכולת הדירה הפיצוי מוגבל בסכום וברכוש ונעשה על פי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים. כך, למשל, קרן הפיצויים לא תכסה נזקים שנגרמו לתכשיטים, חפצי אמנות, עתיקות וכסף מזומן/המחאות.
אופן החישוב נעשה על פי הרכב המשפחה וסוגי החפצים, ובהתאם לתקרת הפיצוי הקבועה בחוק. עו"ד חרל"פ מסביר כי במידה שאדם מעוניין להרחיב את הכיסוי בנוגע לדברי הערך בביתו, עליו לרכוש הרחבת כיסוי בתשלום של 0.3% מתוך השווי הנוסף שאותו ירצה לבטח.