תגיות קשורות
רכזת הקואליציה בוועדה, ח"כ גילה גמליאל: "לאור התנהלות הדברים בשבוע שעבר וכיוון שאין מה להסתיר אני מציעה שנעלה את הנושא לדיון מחודש". בתגובה נעל סלומינסקי את הישיבה

ועדת הכספים