תגיות קשורות
עמוס מרום, סמנכ"ל הסייבר ביבמ ישראל, למד באוניברסיטה הפתוחה היסטוריה, ומסביר שהתואר מאוד שימושי בעבודה, בעיקר מהצד של האסטרטגיה

IBM