$
בורסת ת"א

ותודה לגינדי: הכנסות דניה סיבוס ב־2020 עלו ב־6% בהובלת הבנייה למגורים

הרווח הנקי של חברת הבנייה והתשתיות קפץ ב־66% לעומת 2019, והסתכם ב־105 מיליון שקל. החברה ציינה בדו"חותיה, הראשונים שלה כחברה ציבורית, קושי לבטח את הפרויקטים שלה

דותן לוי 18:3430.03.21

חברת הבנייה והתשתיות דניה סיבוס חתמה את שנת 2020 עם הכנסות של 3.6 מיליארד שקל, עלייה של 6% בהשוואה ל־2019. העליות נרשמו במרבית הסקטורים מלבד ההכנסות בתחום ייזום וביצוע למגורים, שהסתכמו ב־56.3 מיליון שקל לעומת 172 מיליון שקל בשנת 2019. הרווח הנקי עמד על 105 מיליון שקל בסיכום השנה, עלייה של 66% בהשוואה לרווח שלה בסיכום 2019.

 

מדובר בדו"ח ראשון של דניה סיבוס כחברה ציבורית, לאחר שבסוף פברואר השלימה את הנפקתה בבורסת תל אביב. בחלוקה לפי תחומי פעילות, הכנסות תחום הבנייה למגורים המשיכו לשמש כקטר של החברה ועמדו על כ־1.8 מיליארד שקל, עלייה של 3% בהשוואה ל־2019.

 

הפרויקטים המשמעותיים של דניה בתחום זה, עם היקף ההכנסות העולה על 400 מיליון שקל, הם פרויקט אפר האוס (UPPER HOUSE) של גינדי החזקות; פרויקט מגדלי גינדי תל אביב (GINDI TLV) — מגדלים 3, 4; ופרויקט מגדלי הצעירים, שהתעכב מסיבות שאינן תלויות בדניה סיבוס למשך כעשור וצפוי, לפי החברה, לקבל אישור אכלוס במהלך הרבעון השני של השנה. בנוסף לפרויקטים הללו חתמה החברה בימים האחרונים על הסכם לביצוע פרויקט של חברת אאורה ברמת גן שבו התמורה תעמוד על 555 מיליון שקל.

 

הכנסות תחום הבנייה שלא למגורים צמחו ב־21% בהשוואה לשנת 2019, בעיקר בשל התקדמות משמעותית בפרויקטים שנכנסו לצבר ההזמנות בתקופות קודמות. הכנסות תחום התשתיות הסתכמו ב־768 מיליון שקל, עלייה של 15% בהשוואה לשנה הקודמת, וזאת בעיקר בשל פרויקטים שבהם זכתה החברה ב־2020.

 

בגזרת היזמות למגורים בישראל, דניה פועלת בשיתוף פעולה עם חברת אפריקה מגורים להקמת כמה פרויקטים של מחיר למשתכן, ותלויה באישורה של אפריקה מגורים להמשך הפעילות היזמית. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מפרויקטים שהסתיימו בתקופת הדו"ח, והרווח מחברה כלולה בתחום הייזום הסתכם ב־14 מיליון שקל. בדוח נכתב כי עם סיומם של הפרויקטים הקיימים אין ודאות לגבי המשך פעילותה של דניה בתחום זה בעתיד.

 

החברה תחלק לבעלי המניות דיבידנד של לפחות 35% מהרווח הנקי השנתי, כ־30 מיליון שקל. צבר ההזמנות נכון לסוף 2020 הסתכם ב־9.6 מיליארד שקל (כולל חברות כלולות). זאת לעומת צבר של 7.2 מיליארד שקל בסוף 2019.

מהדו"חות עולה הקושי של דניה סיבוס לבטח את הפרויקטים, אף שלא הגדירה את הנושא כבעיה משמעותית. ההיבט הביטוחי משפיע על כל חברות הבנייה הגדולות בעולם בשל שינויים אצל ענקיות הביטוח. דניה חוותה תאונות בשנים האחרונות ובהן אחד האירועים הטראומתיים בענף הבנייה בעשור האחרון — קריסת חניון הברזל בספטמבר 2016, שמצוין גם הוא בהקשר זה.

 

 

רונן גינזבורג מנכ"ל דניה סיבוס רונן גינזבורג מנכ"ל דניה סיבוס צילום: גיל יוחנן

 

x