$
בורסת ת"א

קוויק נכנסת לבורסה: גייסה 88 מיליון שקל לפי שווי של 300 מיליון שקל לפני הכסף

הכוונה המקורית של קמעונאית האונליין היתה לגייס 100 מיליון שקל לפי שווי של 500-400 מיליון שקל. למרות זינוק במכירות, הפסד החברה העמיק בתשעת החודשים הראשונים של 2020

נורית קדוש וחזי שטרנליכט 23:0907.03.21

קמעונאית האונליין קוויק גייסה הערב (א') פחות ממה שתכננה: 88 מיליון שקל, לעומת הכוונה המקורית לגייס 100 מיליון שקל. הגיוס בוצע לפי שווי חברה של 300 מיליון שקל לפני הכסף. החברה תתחיל להיסחר השבוע בבורסה.  

 

 

 

במסגרת התשקיף, הציעה החברה למשקיעים מוסדיים עד 9,887,000 מניות רגילות, במחיר 8.1 שקל למניה וקיבלה הזמנות לרכישת 9,870,000 מניות רגילות בהיקף כספי של 80 מיליון שקל. במסגרת ההזמנות שהוגשו לחברה, נכללו 6,173 יחידות שהוזמנו על-ידי כל אחד מבעלי העניין בחברה: החברה המרכזית לייצור משקאות קלים, סופר פארם ויוניון השקעות ופיתוח. במסגרת ההצעה האחידה לציבור, הוגשו לחברה 22 הזמנות לרכישת 9,696 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-7.85 מיליון שקל. החברה נענתה להזמנות הציבור באופן מלא. בסך הכל תקצה החברה 108,566 יחידות, הכוללות 10,856,600 מניות רגילות של החברה.

 

עם פרסום טיוטת התשקיף הראשונה, עלה כי החברה מבקשת לגייס 80-120 מיליון שקל לפי שווי של 400-500 מיליון שקל. זאת, למרות הפסדים שרשמה החברה. מטיוטת התשקיף עלה כי הקורונה הזניקה את פעילות החברה, שמכירותיה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2020 ב-86.7 מיליון שקל, זינוק של 430% ביחס לתקופה המקבילה ב-2019. אלא שבמקביל לזינוק במכירות, העמיק ההפסד ל-27.7 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה החולפת לעומת הפסד של 16.2 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2019.

 

 

משלוח של קוויק משלוח של קוויק צילום: יח"צ

 

 

מהנתונים עלה עוד כי הפעילות ההפסדית מתבססת על הפסד גולמי – כיוון שהחברה כוללת חלק מהוצאות התפעול בעלות המכר, ולכן סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2020 עם הפסד גולמי של 5.74 מיליון שקל. זינוק בהוצאות פרסום הביאו להכפלת הוצאות המכירה והשיווק, ויחד עם עלייה בהוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מחקר ופיתוח העמיק ההפסד התפעולי ל-27.3 מיליון שקל.

 

בטיוטת תשקיף עדכנית שפרסמה בשבוע שעבר, ולנוכח חוסר ההיענות של הגופים המוסדיים להיכנס תחת השווי הראשוני, ביקשה החברה לגייס 100 מיליון שקל, כשמחיר המניה 8.1 שקלים. השינוי בשווי המבוקש נרשם, לצד ציון העובדה שבמהלך השנה האחרונה שקדמה לפרסום התשקיף, ביצעה החברה שתי עסקאות במניותיה בשווי חברה נמוך מהמחיר שנקבע למניית החברה במסגרת התשקיף הנוכחי. העסקה הראשונה התקיימה באוגוסט 2020 ובוצעה לפי שווי הנמוך בכ-40% משווי המניה שייקבע בהנפקה. העסקה השנייה אשר התקיימה באוקטובר 2020, בוצעה לפי שווי הנמוך בכ-26% משווי המניה שייקבע בהנפקה הנוכחית.

 

 

x