$
בורסת ת"א

תבוסה לתשובה בביהמ"ש: לאומי יוכל לממש מניות דלק קידוחים

בוטל צו המניעה נגד בנק לאומי למימוש שיעבוד המניות שבידיו; היקפן עומד על 290 מיליון שקל, והן הוענקו עבור הלוואה של 100 מיליון שקל מלאומי לדלק, אך דלק לא עמדה בתנאי הקובננט שלו; ביהמ"ש: "יש לדחות מכל וכל את טענתה של דלק כאילו האישור עליו חתמה הוא חסר משמעות"

גולן חזני 15:1206.05.20
תבוסה ליצחק תשובה וחברת דלק בבית המשפט המחוזי בתל אביב: השופט חגי ברנר דחה לפני שעה קלה את הבקשה של דלק לצו מניעה נגד בנק לאומי למימוש שיעבוד של מניות דלק קידוחיםשבידיו.

 

המניות, בהיקף של 290 מיליון שקל, הוענקו עבור הלוואה של 100 מיליון שקל מלאומי לדלק, אך דלק לא עמדה בתנאי הקובננט שלו.

 

 

בעל השליטה בדלק, יצחק תשובה בעל השליטה בדלק, יצחק תשובה צילום: עמית שעל

 

לאומי יוכל לממש את הבטחונות, אך יחד עם זאת, השופט הסכים לעכב את ביצוע גזר הדין לבקשת דלק עד ל-14 במאי, במשך שבוע, בתנאי שדלק תפקיד בקופת בית המשפט 50 מיליון שקל לכיסוי נזקים ללאומי, אם יהיו, במקרה שתחליט לערער.

 

דלק חויבה גם בהוצאות של 25 אלף שקל.

 

לאומי העמיד את המניות שניתנו כשעבוד לפרעון מיידי במכתב לדלק ב-16 במארס. זאת, לאחר שיחס הבטוחות של מניות דלק קידוחים להיקף ההלוואה ירד מתחת למינימום של 1.85. בפגישה שנערכה בין הבנק לעידן ולס, מנכ"ל דלק הציג בפני לאומי את המתווה לשעבוד כל מניות דלק ישראל, החברה הבת, לבנקים המלווים.

 

ולס טען כי נערך מו"מ עם כל הבנקים במקביל וביקש מהם הקפאה של מספר חודשים של המצב בתמורה לשעבוד, גם אם תהיה ירידה נוספת בשווי הבטחונות.

 

ולאחר ירידה נוספת בשווי הבטחונות, דרש לאומי מדלק הגדלה של הבטחונות ב-30 במארס, ודלק השיבה כי אין ביכולתה להעמיד בטוחות כאלה. לאומי הודיע על העמדת החוב לפרעון מיידי ומימוש הבטחונות שברשותו.

 

בידי לאומי, המנוהל בידי חנן פרידמן, משועבדות 67.35 מיליון יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי של 290 מיליון שקל. דלק לא עמדה בהתחייבות לשעבד ללאומי 11% ממניות דלק ישראל והבנק החליט לממש את מניות דלק קידוחים בכל מחיר.

 

 

חנן פרידמן, מנכ"ל לאומי חנן פרידמן, מנכ"ל לאומי צילומים: רון קדמי, שאול גולן

 

 

בימ"ש: טענת דלק על האישור החתום - "מן הראוי לא להעלותה בכלל"

 

"יש לדחות מכל וכל את טענתה של דלק כאילו האישור עליו חתמה הוא חסר משמעות (מדובר באישור של דלק שהחוב הועמד לפרעון מיידי ע"י לאומי ורק אם ישועבדו מניות נוספות של דלק קידוחים ו-11% ממניות דלק ישראל יסכים הבנק להשהות את המימוש). מדובר בטענה שמן הראוי לא להעלותה כלל", כתב השופוט בפסק הדין.

 

השופט דחה את טענת דלק כי לאומי הכשיל בעצמו העמדת שיעבודים נוספים להלוואה. "אכן דומה כי הבנק נקט בעמדה לוחמנית יתר על המידה, שלא לומר עמדה כוחנית, בהודעתו על ביטול מסגרת האשראי של דלק בהתראה של 24 שעות בלבד", כתב ברנר בפסק הדין, כשהתייחס לעובדה שבידי לאומי בטחונות של פי 3 מהיקף החוב.

 

עוד הוסיף ברנר: "לא נעלמה מעיניי העובדה שהבטחונות הם ביחס של 2.9 מול היקף החוב, אבל הבנק טוען בצדק שמדובר ברכבת הרים שהוא איננו מעוניין לקשור עצמו אליה נוכח מחירי הנפט בעולם".

 

דלק יוצגה בדיון בידי עו"ד פיני רובין וירון אלכאווי ממשרד גורניצקי ואילו לאומי יוצג בידי עו"ד עופר שפירא.

x