$
בורסת ת"א

רשות ני"ע איתרה ליקויים בדוחות רמי לוי

החברה נדרשה לפרסם סכומים מתוקנים ואלה נרשמו בדוח השנתי המסכמים של 2017 - וגררו פגיעה של 3.83 מיליון שקל בשורת הרווח הנקי; החברה תבחן את ההתקשרות עם רואה החשבון המבקר

נורית קדוש 12:2728.03.18

רשות ניירות ערך איתרה פגמים בדוחות הכספיים של רמי לוי: בביקורת שערכה הרשות בחודשים האחרונים נחשפו ליקויים מהותיים בביסוס האומדנים ששימשו לקביעת ערכים בדוחות הרשת בשנים 2016-2015, בסעיפי הנחות מספקים ושיפורים במושכר.  

לנוכח הליקויים, נדרשה רמי לוי לפרסם את הסכומים המתוקנים שהוונו בדוחות בשנים 2017-2014 – והחברה זקפה את הסכומים המתוקנים בדוחות המסכמים של 2017 שאותם פרסמה הלילה.

 

התוצאה של התיקון היתה צמצום של 4.17 מיליון שקל ביתרת הרכוש הקבוע, לצד ירידה של 1.34 מיליון שקל בהוצאת המס. ההשפעה המצטברת השלילית של השינויים על הרווח הנקי השנתי עמדה על 3.83 מיליון שקל, וסכום זה ירד משורת הרווח בדוחות.

 

ברקע לשינוי, האפשרות שניתנת לעסקים להוון הוצאות שיש לחברה במהלך התקופה שבה מוקמים סניפים. מיום פתיחת הסניף החדש, לא ניתן עוד להוון את הוצאות השכר והשיפורים במושכר ויש לרשום אותן בדוח כהוצאות.

 

מה דעתך על מניית רמי לוי:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

במסגרת הבדיקה של רשות ני"ע נמצא עוד כי בדוחות הכספיים לשנים 2016 ו-2015 הכירה החברה בהנחות מספקים שקוזזו מיתרת הספקים. ההפרשות להנחות 'מימוש' נקבעו על סמך מחירי המכירה בפועל של המלאי לצרכנים הסופיים, בהתאם למבצעים וההנחות שסוכמו מראש עם הספקים, וכן על בסיס ניסיון העבר בקבלת ההנחות מהספקים הרלוונטיים.

 

במסגרת הביקורת נמצא כי לא היה קיים תיעוד מספק לאומדנים ששימשו לחלק מהסכומים שהוכרו כהפרשות להנחות מימוש. לדעת החברה סכומי ההפרשות להנחות מימוש שהוכרו בשנים אלה מייצגות את ההערכות הטובות והמבוססות ביותר שהיתה יכולה לבצע, אולם נוכח הביקורת, יתרת ההפרשה להנחות מימוש המוצגת בקיזוז מיתרות הספקים נכון לסיכום 2017 מבוססת על סכומי החיוב שהוצאו בפועל לספקי החברה.

 

בעקבות ממצאי הביקורת, החליט דירקטוריון החברה על שורת צעדים טובת שיפור והרחבת מערך הכספים והביקורת. עיקרי הצעדים יכללו עיבוי נוסף למערך הכספים של החברה, הגדלת היקף עבודתו של מבקר הפנים, ריענון והעמקת הבקרות לתהליכים הקריטיים והדיווח הכספי בארגון ובחינת ההתקשרות עם רואה החשבון המבקר. רואה החשבון המבקר החתום על דוחות 2017 הוא בן דוד שלוי קופ ושות'. המבקר הפנימי הוא רו"ח עופר סוסובר, המשמש בתפקיד זה בקבוצה ממרץ 2008.

 

ברמי לוי ציינו עוד כי לאחר בחינת הטענות המסקנה מבחינתן מעלה כי על אף שמדובר בליקויים מהותיים, הדבר אינו גורר השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x