$
IT בישראל

משרד ראש הממשלה נסוג מכוונתו להגביר את הפיקוח על ייצוא הסייבר

טיוטה של מסמך כוונות שהופצה בקרב תעשיית הסייבר עוררה התנגדות ערה בתחום. כעת הודיעו במטה הסייבר הלאומי כי ייצוא הסייבר לא יזכה לפיקוח מחמיר ויוסדר במסגרת החוק הקיים

רפאל קאהאן 17:4919.04.16

משרד ראש הממשלה ומטה הסייבר הלאומי הודיעו היום (ג') אחר הצהריים על נסיגה מכוונתם להשית מנגנון פיקוח מיוחד על תחום הסייבר. ההודעה הגיעה לאחר שבמשרד ראש הממשלה ביצעו עבודת מטה מקיפה בנושא, בעקבות קבלת תגובות רבות למסמך טיוטה שהופץ לאחרונה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את המלצת הצוות שהקים לבחינת פיקוח על ייצוא בתחום הסייבר.

בראש הצוות עמד ראש מערך הסייבר הלאומי, ד"ר אביתר מתניה, והיו שותפים בו משרד הביטחון, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד החוץ ומטה הסייבר הלאומי. הצוות ביצע עבודת מטה מקיפה לגיבוש מדיניות לאומית בנושא הפיקוח על ייצוא בתחום הסייבר. גורם בכיר במטה הסייבר אמר ל"כלכליסט": "לא יהיו שום שינויים במתווה הפיקוח על ייצוא ביטחוני. אנחנו מיישרים קו עם מה שנקבע בהסדר ואסאנר. נשקול הקלות נוספות במקרים מיוחדים שייבדקו".

הגדרת מוצרים ביטחוניים ואזרחים בהתאם לאופי השימוש הגדרת מוצרים ביטחוניים ואזרחים בהתאם לאופי השימוש צילום: שאטרסטוק

 

הסדר ואסאנר מתייחס להסכם שנחתם על ידי רוב המדינות המייצאות נשק ומגדיר את הכללים על ייצוא ושיווק נשק. ההסדר מגדיר מהם מוצרים ביטחוניים וכן מוצרים שלהם ייעוד בטחוני ואזרחי בהתאם לאופי השימוש. ישראל אינה חברה בהסדר, אך היא וסין מיישרות קו עם ההחלטות והעקרונות שלו.

 

מטה הסייבר הלאומי פרסם בדצמבר 2015 טיוטה לצו הפיקוח על ייצוא בתחום הסייבר. במסגרת זו ערכו חברי הצוות הבין-משרדי שורת מפגשים עם מגוון פורומים וגורמים בתעשיית הסייבר. גורמים רבים בתחום הביעו אז חשש שהשתת פיקוח כפי הוצג בטיוטה עשויה להכביד מאוד על פעילות הייצוא שלהן.

 

לאחר עיבוד ההתייחסויות הגיע הצוות הבין-משרדי לכדי סיכום, בהתאם להנחיית ראש הממשלה, לגבש מדיניות ומתווה יישום מקלים ככל האפשר. זאת על ידי הסרת חסמים ומתן ודאות מרבית לחברות, ליזמים ולמשקיעים, כפי שהסבירו במשרד ראש הממשלה.

 

ההחלטות הסופיות כפי שפורסמו הן: הפיקוח על הייצוא בתחום הסייבר יוצמד להסדר ואסנאר, אך לא מעבר לכך. בחינה יסודית של מתן פטורים והקלות מחובת רישיון, לפי מדינות ולפי סוגי מוצרים, טכנולוגיה ושירותים. במטה הסבירו שכל זאת יתבצע תוך מעקב רציף אחר ההתפתחויות בהסדר ואסנאר ובמדיניות הפיקוח על ייצוא בתחום הסייבר במדינות נוספות, ובשים לב למכלול האינטרסים והנכסים הלאומיים במישור הביטחוני, המדיני והכלכלי.

 

אגף הפיקוח על הייצוא במשרד הביטחון יפקח על ייצוא לשימוש בידי כוחות ביטחון או בעבורם, בהתאם לפירוט שיפורסם ובכפוף להגדרה הקבועה בחוק. הפיקוח על כל ייצוא מפוקח אחר בתחום הסייבר יבוצע על ידי משרד הכלכלה במנגנון משותף עם מטה הסייבר הלאומי. עם זאת, עדיין לא ברור מתי יוקמו המנגנונים שאמורים לסייע לתעשיית הסייבר.

 

במטה הסייבר הסבירו שהקמתם של מנגנונים אלה צפויה להתבצע בחודשים הקרובים, אך סירבו להתייחס למסגרת זמן מסוימת. עם זאת, התחייבו במטה לפרסם בהקדם את מכלול ההגבלות וההוראות המתייחסות ליצוא מוצרי סייבר וכן את ההגדרות המדויקות שמסדירות את המקרים בהם נדרשים היצרנים לבקש אישורים או רישיונות יצוא.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x