$
בורסת ת"א

לראשונה מאז 2010: אפריקה ישראל עם אזהרת "עסק חי"; עלות שכרו של לבייב - 12 מיליון שקל

חברת האחזקות של לב לבייב סיימה את הרבעון הרביעי של 2015 עם הפסד המיוחס לבעלים של 1.5 מיליארד שקל והפסד שנתי של 1.7 מיליארד שקל בשנת 2015 כולה

אורן פרוינד 09:1129.03.16

אפריקה ישראל של של לב לבייב מסכמת הבוקר (ג') שנה קשה. חברת האחזקות של לב לבייב סיימה את הרבעון הרביעי של 2015 עם הפסד המיוחס לבעלים של 1.5 מיליארד שקל והפסד שנתי של 1.7 מיליארד שקל בשנת 2015 כולה.

 

 


 

לראשונה מאז הסדר החוב בשנת 2010 רואי החשבון של אפריקה ישראל הצמידו לדוחותיה הערת עסק חי. "בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 נכללים ביאור והפניית תשומת לב באשר לקיומם של ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. זאת, בין היתר, עקב מצבה הכספי של החברה וצרכי המזומנים הנדרשים לחברה לפרעון התחייבויותיה ובשל הצורך בהסדרת אמות מידה פיננסיות החלות על החברה מכוח הסכמים עם בעלי אגרות החוב ובשים לב למתווה שהוסכם עימם אשר בתוקף רק עד ליום 17 בנובמבר 2016".

הערת "עסק חי" בדוחות אפריקה הערת "עסק חי" בדוחות אפריקה

 

למרות ההפסדים האלו, עלות שכרו של בעל השליטה (43%) ויור הדירקטוריון לב לבייב הסתכמה באופן תמוה בשנת 2015 בכ-12 מיליון שקל. מדובר בשכר בסיס של 4.6 מיליון שקל, אופציות בשווי של 7 מיליון שקל ודמי ניהול נוספים בגובה של 642 אלף שקל. 

 

ההפסד של אפריקה נובע מירידה בשווי הנכסים של אפי פיתוח הפועלת ברוסיה בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל במהלך 2015 (כ-1.9 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של 2015).

 

הירידה החדה בשווי הנכסים של אפי פיתוח מתרחשת עקב התמשכות המשבר הכלכלי ברוסיה, המשליך לרעה על מצבו של שוק הנדל"ן ברוסיה בכללותו. בנוסף לכך, בכדי לעמוד בתשלומים למחזיקי האג"ח, אפריקה מכרה במהלך 2015 את בניין הטיימס בניו יורק, מכירה שגררה הפסד של כ-384 מיליון שקל.

 

אפריקה בניהולו של אברהם נובוגרוצקי סבלה בשנה האחרונה מקריסה במטבע הרובל הרוסי שהקטינה את הצריכה הפרטית ברוסיה בצורה משמעותית. הרווח מהשכרה והפעלת נכסים של אפריקה ישראל הסתכם בשנת 2015 בכ- 536 מיליון, ירידה 18% לעומת שנה שעברה. הקיטון הנובע מקניון "אפימול" של החברה במוסקווה אשר הכנסותיו הסתכמו השנה בכ- 71.3 מיליון דולר לעומת כ- 107 מיליון דולר אשתקד. מכירת קניון פארדוביצה בצ'כיה על ידי אפריקה נכסים בנובמבר 2014 והחלשות שער היורו לעומת השקל תרמו גם הם לירידה בהכנסות.

 

על רקע ההפסדים וההפחתות ההון העצמי של אפריקה ישראל נחתך ביותר מחצי ועומד נכון לסוף 2015 על 1.32 מיליארד שקל בלבד לעומת 2.96 מיליארד שקל בסוף שנת 2014.

 

אפריקה נמצאת בימים אלו במירוץ אחר התשלומים למחזיקי האג"ח בהיקף של כ-3 מיליארד שקל. מחזיקי האג"ח העניקו לחברה שקט תעשייתי עד לחודש נובמבר 2015 כשבתקופה הזו אפריקה מתכוונת להמשיך לממש נכסים ואולי אף להכניס שותפים להון בכדי לעמוד בתשלומים.

 

אברהם נובוגרוצקי
אברהם נובוגרוצקי

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x