$
בורסת ת"א

חלום היהלומים לא מצדיק את התמחור הגבוה של שפע ימים

חברת חיפוש היהלומים מבטיחה למשקיעים רווח של 100% בשנה על המניה. הנתונים בשטח ובדו"חות לא מפזרים את סימני השאלה המציקים

אורי טל טנא 07:5730.01.13

חברת שפע ימים נכנסה לבורסה בתל אביב בדלת האחורית באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי אלוני מיתר באפריל 2012. במסגרת המיזוג קיבלו בעלי השליטה בחברת חיפוש היהלומים שפע ימים - וחברת פרטו שעסקה בתיווך המיזוג - 99% ממניות אלוני מיתר ושינו את שם החברה הבורסאית לשפע ימים. שפע ימים הבורסאית קיבלה 75% ממניות חברת חיפוש היהלומים שפע ימים, בעוד שיתרת 25% המניות בשפע ימים נותרה בידי בעלי המניות המקוריים בחברה (לחברת חיפוש היהלומים כ־180 בעלי מניות שהשתתפו בגיוסי ההון שלה בעבר).

 

יהלומים בקישון ובכרמל

על פי ההסכם בין החברות, שפע ימים זכאית ל־85% מהתמורה מכל גיוס הון של החברה הבורסאית שפע ימים עד לתקרה של 280 מיליון שקל. תקרת התמורה צמודת מדד ונושאת ריבית של 4%. בעקבות הסכם זה מחזיקי המניות של שפע ימים הבורסאית מממנים למעשה את כל הפעילות של חברת חיפוש היהלומים, אך הם יזכו רק ב־75% מהערך שיתקבל מחברה זו. במילים אחרות, מחזיקי המניות המקוריים של חברת חיפוש היהלומים שומרים לעצמם את אחזקתם (25%) בחברה מפני דילול שינבע מהשקעות עתידיות, בניגוד למחזיקי המניות בשפע ימים הבורסאית שמושפעים מדילול זה.

 

הכניסה באמצעות מיזוג לשלד בורסאי מאפשרת לשפע ימים להיסחר בבורסה מבלי להגיש תשקיף מסודר להנפקה. חברת חיפוש היהלומים שפע ימים פועלת כבר שנים רבות בחיפוש יהלומים באזורי נחל הקישון והכרמל. בחברה זו הושקעו עד עתה כ־60 מיליון שקל, כאשר עיקר הפעילות שלה התמקדה בקידוחי סקר בקוטר של כמה עשרות סנטימטרים לעומק של עד 300 מטר, ואיסוף מדגמי עפרה עד למשקל של 100 טונות למדגם. בכל עשרות קידוחי הסקר והמדגמים שנעשו עד עתה נמצאו 77 יהלומים, מרביתם מיקרו יהלומים, ואבני חן נוספות. ממצאים אלו עדיין לא מהווים אינדיקציה לכדאיות הקמת מכרה יהלומים באחד מאזורי החיפוש.

 

התשקיף שלא פורסם

שפע ימים מצרפת הערכת שווי שבוצעה לחברת חיפוש היהלומים, שעומדת על 150 מיליון דולר (112.5 מיליון דולר לחלקה של שפע ימים הבורסאית בחברה), אך הערכה שווי זו נובעת מהערכה גסה של פוטנציאל היהלומים בכל הרישיונות, מחולקת ל־40, ואין בה התעמקות לגבי הסיכוי למסחריות של מכרות ועלויות ההפקה - ולכן האינפורמטיביות של ההערכה נמוכה מאוד.

 

 

שפע ימים הבורסאית פרסמה שבכוונתה לפרסם תשקיף לגיוס הון על בסיס הדו"חות של הרבעונים הראשון או השני של 2012, אך תשקיף כזה לא פורסם. תשקיף היה דורש מהחברה הבהרה מדויקת של תוכניות עתידיות, כולל פירוט תקציב צפוי לפעילות וייעוד תמורת הגיוס. היעדר תשקיף מאפשר למניה להיסחר ללא הבהרת פרטים מהותיים אלו למשקיעים. לדו"חות הרבעון השלישי של שפע ימים צורפה אזהרת "עסק חי", כאשר היקף המזומנים שהיה לחברה עמד על כ־300 אלף שקל, והפתרון של החברה למצוקת הנזילות התבצע על הנפקות פרטיות של מניות. בכל ההנפקות ניתנה למשקיעים הבטחה שאם מחיר המניה לא יהיה כפול מהמחיר שבו בוצעה ההנפקה, אזי רוכש המניות בהנפקה יקבל כעבור שנה מהחברה מניות חדשות כך שערך המניות שבידיו (בהינתן ולא מכר את המניות שרכש בהנפקה) יהיה כפול מהשקעתו הראשונית.

 

אבי טאוב, מנכ"ל שפע ימים אבי טאוב, מנכ"ל שפע ימים

 

הרוכשים באותן הנפקות פרטיות לוקחים סיכון נמוך יחסית לפגיעה בהשקעתם, שיכול לנבוע מאי־עמידה של החברה בהתחייבויותיה, מבעיה ברישום המניות המונפקות, או מחוסר יכולת למכור את המניות שיתקבלו לאחר שנה בגלל סחירות נמוכה במניה.

 

רווח מובטח של 100%

אם סיכונים אלו לא יתממשו, למשקיעים מובטח רווח ודאי של לפחות 100%. שפע ימים הבורסאית גייסה בצורה זו 900 אלף שקל בכל אחד משני הרבעונים האחרונים של 2012, ועוד 1.24 מיליון שקל במהלך ינואר השנה. 9.35 המניות החדשות שהנפיקה החברה, המהוות קרוב ל־4% מההון של החברה, עדיין לא נרשמו בבורסה. כאשר הדילול בפועל של המשקיעים צפוי להיות גדול יותר (ויגדל ככל שמחיר המניה יהיה נמוך יותר) בגלל ההתחייבות להנפקת מניות נוספות לאותם משקיעים לפי ערך השוק העתידי של המניה.

 

שפע ימים היא מניית חלום. החלום של המשקיעים הוא שבעקבות הסקרים שעורכת החברה יימצא מקום שבו תהיה כדאיות כלכלית להקמת מכרה יהלומים. אבל החלום הזה רחוק מהתגשמות וזקוק למימון רב נוסף רק כדי לבחון את היתכנותו. גם לאחר הגיוסים האחרונים, כמות המזומנים של החברה נמוכה מ־2.5 מיליון שקל, ואין ביכולתה להאיץ את פעילותה ללא מימון נוסף. גיוס ההון הצפוי ימשיך וידלל את מחזיקי המניות. הסיכונים הבולטים של החברה הם האפשרות שלא יימצאו מקומות שבהם יש כדאיות מובהקת להקמת מכרה (למרות שנות הפעילות הרבות והשקעה של 60 מיליון שקל, שפע ימים עדיין לא הגיעה לשלב של המלצה לכריה מסחרית), או שהאינדיקציות שימליצו בעתיד להתחלת כריה מסחרית לא יתגשמו בעת הכרייה, או שייווצר קושי בהשגת אישור כרייה בכרמל בגלל פגיעה בשמורת הטבע, או של מימון הפעילות.

 

אזהרת עסק חי

מיעוט המזומנים, אזהרת העסק החי, העדר תשקיף, והסיכונים הרבים מבהירים למה משקיעים חיצוניים מוכנים להמר על החברה רק לאחר הבטחת הכפלת ההשקעה תוך שנה. סימן השאלה אותו אנחנו לא מצליחים לפתור הוא מדוע בשני ימי המסחר האחרונים משקיעים רבים רכשו את המניה במחזור מסחר כולל של 13 מיליון שקל לפי ערך שוק של 115 מיליון שקל. נכון, ביהלומים יש חלום, אבל החלום לא יכול להצדיק את התמחור הגבוה של המניה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x