$
בורסת ת"א

עופר ספנות נחלצת לעזרת צים; תשלם רבע מהקנס בגין ביטול הזמנת 6 האניות

סכום הקנס הכולל עומד על 38.6 מיליון דולר. צים תשלם 29 מיליון דולר ועופר ספנות שהתחייבה כלפי צים לשלם בעצמה עבור האניות ולהחכיר אותן בחזרה לצים תישא ב-25% ממנו

נעמה סיקולר 14:1730.04.09

צים, חברת הספנות של משפחת עופר, הצליחה לבטל לאחרונה מול המספנה הטיוואנית הזמנה לרכישת 6 אניות שביצעה ב-2007, היום מדווחת החברה כי תחוייב בקנס של 29 מיליון דולר בגין הביטול. בנוסף, מודיעה צים כי היא  מבטלת גם הסכמי חכירה שחתמה על סמך הזמנת האניות הללו מול החברה הפרטית

של בעלי השליטה בחברה - חברת עופר ספנות.

 

בסוף 2007 הזמינה צים 6 אניות מכולה במחיר כולל של 220 מיליון דולר ממספנה בטיוואן. צים התקשרה בזמנו בהסכם Back to Back במסגרתו היתה אמורה להעביר לעופר ספנות את הזכויות והחובות באניות ולחכור ממנה בחזרה את האניות. לימים, פגע המשבר העולמי בעסקי הספנות של משפחת עופר וצים נאלצה לסגת בה מתוכנית ההצטיידות.

 

עופר ספנות פנתה למספנה בטייוואן וביטלה את הסכם הרכישה בכפוף לקנס של 38.6 מיליון דולר, אולם צים נותרה מחויבת כלפי עופר ספנות בהסכם החכירה אותו ביקשה לבטל.

 

צים מדווחת כעת כי על פי ההסכם בינה ובין עופר ספנות תשלם 75% מדמי הביטול - דהיינו 29 מיליון דולר וביתרה תישא עופר ספנות. בגין התשלום הראשון - 16.5 מיליון דולר שישולם עד ספטמבר 2010 תעמיד עופר ספנות ערבות בנקאית לטובת המספנה. את יתרת חובה תשלם צים במשך 8 רבעונים. מכיוון וסכום זה כבר שולם על ידי עופר ספנות כמקדמה למספנה הטיוואנית ועל כן יקוזז מסכום הקנס, תעביר צים את התשלום לעופר ספנות ולא למספנה הזרה החל ממרץ 2015 כשהוא נושא ריבית של ליבור + 2%.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x