משה תמיר, משנה למנכ"ל מגדל
משה תמיר
 
 
 
דצמבר 2010