סגור

בעלי השליטה במקס סטוק יכסו את שומת המס שתיקבע לה

רשות המסים הוציאה למקס שומת מס של 5.1 מיליון שקל בשל המניות שהעניקה בהנחה לחתם ההנפקה האמריקאי שלה ג'פריס; החברה שהגישה השגה על השומה הודיעה היום כי בעלי השליטה, אייפקס והמייסדים אורי מקס וצ'ארלס אבן ניומן "הודיעו על נכונותם לשפות את החברה בגין חבות המס שתיקבע באופן סופי"

בעלי השליטה ברשת הדיסקאונט מקס סטוק - קרן אייפקס ומייסדי הרשת אורי מקס וצ'ארלס אבן ניומן - שהנפיקו את החברה בדרך של הצעת מכר בספטמבר 2020, ישפו את החברה בשומת המס שהיא נדרשת לשלם לרשות המסים. הסכום שיידרשו לכסות יעמוד על יותר מ-5 מיליון שקל או בכל סכום אחר שייקבע לאחר הדיון בהשגה שהגישה החברה על השומה.


מדובר בשומת מע"מ שהוציאה רשות המסים למקס סטוק באפריל השנה, המיוחס למרווח בין מחיר רכישת המניות על ידי המשקיעים בהנפקה לבין מחיר הרכישה של המניות על ידי החתם הזר, בנק ההשקעות ג'פריס.
בדרך זו שילמה למעשה מקס סטוק עמלה בגובה 32.4 מיליון שקל לחתם ההנפקה ב"שיטה האמריקאית" - מכירת מניות בהנחה. החברה ונמנעה מתשלום מע"מ על תגמול זה, כפי שנחשף ב"כלכליסט" באפריל. ml
בדיווח שהוציאה היום (ב') מקס סטוק לבורסה, היא ציינה כי "בעלי השליטה הודיעו לחברה על נכונותם לשפות את החברה בגין חבות המס, או סכום אחר ככל שייקבע באופן סופי וחלוט בנוגע לחבות זו, וההוצאות הנלוות לה".
התשלום יחולק בין בעלי השליטה באופן יחסי על פי שיעור אחזקתם במקס סטוק. עוד צוין כי דירקטוריון החברה אישר את קבלת כתב ההתחייבות לשיפוי החברה.
בהנפקה מכרו אייפקס ומייסדי הרשת 45 מיליון מניות למשקיעים המוסדיים בארץ ובחו"ל במחיר של 12 שקל למניה, ששיקף למקס סטוק שווי של כ-1.7 מיליארד שקל. בדרך זו הכניסו הבעלים לכיסם 540 מיליון שקל. עם זאת, מחיר הרכישה של המניות שהוצעו לחתם המוביל ג'פריס נקבע על 11.28 שקל למניה – בפועל הנחה של 72 אגורות למניה.
הצעת מכר למניות בדרך המוגדרת כ"הצעה לא אחידה" זכתה לגיבוי של רשות ני"ע (שרואה בה דרך טובה להביא לשוק הישראלי משקיעים זרים) וההנפקה הספציפית של מקס עוררה ביקושים ערים והסתיימה בהצלחה.
אולם, מי ש"נותרה מחוץ לחגיגה" הייתה רשות המסים שראתה בתגמול ששולם לג'פריס עמלה לכל דבר, החייבת בתשלום מע"מ בגובה 5.1 מיליון שקל. לאחר הוצאת השומה הגישה מקס סטוק השגה לרשות והודיעה כי היא "חולקת על עמדת רשות המסים" - והנושא עוד מצוי בדיונים בין הצדדים.

1 צפייה בגלריה
סניף מקס סטוק
סניף מקס סטוק
סניף מקס סטוק
(צילום: עמית שעל)