סגור

המשק נותר אי של חברה משותפת – עלינו לטפח אותו

בניגוד בולט לאווירה המתוחה בין יהודים לערבים בישראל כמעט בכל זירה, נראה שמקומות העבודה המשותפים נותרו איים של יחסים תקינים יחסית בין בני שני המגזרים, 5 חודשים וחצי לתוך המלחמה.
מסקר שערך ארגון יוזמות אברהם, באמצעות מכון אפקאר, מתגלה שרובם המוחלט של העובדים במקומות האלו, יהודים כערבים, מעידים כי היחסים ביניהם נותרו יציבים. 83% מהעובדים הערבים העידו כי יחסיהם עם חברים לעבודה מהמגזר היהודי הם טובים או טובים מאוד, כך גם 72% מהעובדים היהודים. אחוז אחד בלבד בקרב הערבים ו-2% בלבד בקרב היהודים טוענים כי "היחסים רעים". השאר העידו כי היחסים סבירים.
בין אם הסיבה היא פרקטית - הרצון לשמור על מקום העבודה והיציבות - ובין אם הסיבות הן ערכיות, מדובר בבשורה מעודדת. מסתבר שבסופו של דבר, היכרות אישית ומטרה משותפת חזקות מהכל. על הארגונים והחברות הללו, המעסיקים עובדים יהודים וערבים, להיות ערים לאיתנות היחסים בין העובדים ולעודד שיח ושילוב, כדי לשמור על מקום העבודה גם בצילן של טלטלות חיצוניות. כמובן שרצוי תוך ליווי מקצועי, בשום שכל ותוך הבנת המורכבות הגדולה, אך הנתונים מעידים שאין מה לחשוש מכך.
על פי הסקר, עולה כי רבים מהעובדים נמנעים מלדבר על טבח השבעה באוקטובר ועל המלחמה שבאה בעקבותיו - ייתכן שהם חוששים מתוצאות השיחה. אבל מקרב אלו שכן מדברים, עולה כי השיח ברוב גדול של המקרים נתפס כחיובי או לכל הפחות ניטרלי, בקרב שני הלאומים. רק 13% מהעובדים הערבים ו-17% מהעובדים היהודים טענו שהשיח היה שלילי.
עוד עולה בסקר כי במקומות עבודה שבהם העובדים מרגישים השקעה ביחסי יהודים-ערבים מצד ההנהלה, העובדים מחזיקים בתחושת שייכות מוגברת למקום עבודתם. כך, 47% מהעובדים היהודים שסבורים שמקום עבודתם משקיע בגיוון מרגישים שייכים למקום עבודתם במידה רבה מאוד, לעומת 37% מהיהודים שאינם סבורים כך. גם בקרב העובדים הערבים הנתונים דומים – 51% מהעובדים שסבורים שמקום עבודתם משקיע בגיוון מרגישים שייכים במידה רבה מאוד למקום עבודתם, זאת לעומת 42% מאלה שאינם סבורים כך.
הנתונים מעידים שזהו אינטרס עליון מצד המעסיקים: לעודד השקעה ביחסי יהודים-ערבים, ליזום שיח ולשמר את מרקם היחסים התקין. מה שנראית על פניו כמו משימה מאתגרת יכולה להתגלות כסבירה מהצפוי. גם המעסיקים ירוויחו וגם העובדים.
1 צפייה בגלריה
מימין אמנון בארי סוליציאנו ד"ר ת'אבת אבו ראס
מימין אמנון בארי סוליציאנו ד"ר ת'אבת אבו ראס
מימין אמנון בארי סוליציאנו ד"ר ת'אבת אבו ראס
(צילום: יוזמות אבהרם )
התמונה העולה מהסקר כאמור מעודדת ברובה, אך לא חד ממדית. בהקשר זה ראוי לציין שהסקר מעיד גם על הרעה בעמדות של עובדים יהודים כלפי עמיתיהם הערבים מאז השבעה באוקטובר. כך לדוגמה, 34% מהעובדים היהודים טענו כי דעותיהם כלפי העובדים הערבים השתנו לרעה. זאת אגב, לעומת 10% בלבד בקרב העובדים הערבים שטענו זאת כלפי עמיתיהם היהודים. משמח שאין לכך ביטוי ביחסים בפועל, אולם זהו תמרור אזהרה.
בתקופה מורכבת זו, ובצל חודש רמדאן, כאשר מסביבנו ישנם גורמים רבים – מבית ומחוץ – המנסים להתסיס את הרוחות ולפגוע ביחסים, הסקר הזה הראה לנו את המציאות היומיומית בצורה די מובהקת: "החיים עצמם" חזקים מהכל. יהודים וערבים בישראל נפגשים בכל צומת: בסופר, במוסך, בבית החולים, במשרדים הממשלתיים.
עננת "מה הוא חושב", או "מה היא תגיד", מרחפת על כולנו – והחששות כמובן במקומם. לרבים מהערבים אזרחי ישראל יש קרובי משפחה ברצועת עזה. המצב הזה לא פשוט לאף אחד אך אנחנו פה, חיים ביחד, עובדים ביחד, כולנו פה כדי להישאר ויש חשיבות אדירה לשמירה על מרקם החיים התקין. הנתונים מוכיחים שאל לנו לחשוש מכך. אנו קוראים לעוד ועוד מקומות עבודה להשקיע בתהליכים שמטרתם לטפח את הקשר בין היהודים לערבים העובדים בהם. זה ישתלם לכולם.
הכותבים הינם מנכ"לים שותפים בארגון "יוזמות אברהם" לקידום שוויון ושילוב בין יהודים לערבים בישראל