סגור

האם חסידות מביאות תינוקות לעולם? לפי ההיגיון של ערוץ 14 כנראה שכן

פרופסור סטנלי מילגרם היה חוקר חשוב במדעי החברה במאה העשרים שהשאיר מורשת מחקרית חשובה. אחד מתחומי ההתמחות שלו, אם לא החשוב שבהם היה שיטות מחקר. באחד מהכנסים של בתחום זה במאה הקודמת הוא ניסה להוכיח לעמיתיו את הסכנה האתית בשימוש בסטטיסטיקה במדעי החברה כמרכיב בלעדי להוכחה. כך הוא הגיע להרצאה בה הוא טען כי חסידות מביאות תינוקות לעולם.
בגלל שמילגרם היה כאמור חוקר בעל שם ומדובר היה בכנס של שיטות מחקר הוא ידע שטענה אינה מספיקה והוא הציג נתונים סטטיסטיים אמפיריים המחזקים את הטענה: בכל מקום בארה"ב שיש יותר חסידות יש יותר לידות ולהפך. כלומר מילגרם הוכיח מתאם סטטיסטי בין חסידות ללידות.
עמיתיו לכנס ספק מובכים ספק משועשעים עמדו משתאים מול הנתונים הסטטיסטיים וניסו להבין איפה ה"קאץ'"? אחרי שהשאיר אותם זמן לא מבוטל להתחבט הגיע מילגרם להסביר את הטענה שלו - מהו מתאם מזויף: חסידות בארה"ב יש בעיקר במרחב הכפרי, מרחב בו שיעור הילודה גבוה. במרחב העירוני, עם רמת הילודה הנמוכה – אחוז החסידות נמוך. אולם כאשר בודקים את הקשר הסטטיסטי בלבד בין חסידות לבין לידות הנתון המספרי מלמד על מתאם מובהק בין לידות לבין חסידות. מאידך ברור לכל בר דעת כי הקשר המהותי, בין חסידות ללידות לא מתקיים אלא דרך משתנה שלישי. במקרה של מילגרם המשתנה השלישי היה הפרדה בין מרחב כפרי למרחב עירוני.
1 צפייה בגלריה
ד"ר אבי שניידר סוציולוג בביה"ס למדעי ההתנהגות ודיקן הסטודנטים במכללה למינהל
ד"ר אבי שניידר סוציולוג בביה"ס למדעי ההתנהגות ודיקן הסטודנטים במכללה למינהל
ד"ר אבי שניידר
(צילום: עידן גרוס)
אמש הציג ערוץ 14 נתונים על מתאם בין מספר ההרוגים בישוב נתון בשבעה באוקטובר לבין הצבעה לקואולציית נתניהו והסיכוי להינצל ממוות ביום הטבח הנורא. המסקנה אליה הגיע ערוץ 14, שהיא ברמה של המסקנה הפרובוקטיבית שהציג מילגרם כי חסידות מביאות תינוקות לעולם, היא שלאלה שלא הצביעו לקואליציית נתניהו היה סיכוי גבוה פי עשר למות באותו היום, לאמור "נתניהו מגנא ומצלא".
לא כך היא. מדובר במתאם מזויף. כמו במקרה של מלגרם כאשר הקשר הסטטיסטי תווך על ידי משתנה שלישי כך גם בנתוני הדמה שהציג ערוץ 14. יש מתאם סטטיסטי בין מרחק הישוב מהגדר עם עזה למספר ההרוגים בו. רצתה ההיסטוריה ורבים מיישובי הגדר סביב עזה הם קיבוצים שאינם מצביעים לנתניהו כך נוצר המתאם המזוייף.
זאת ועוד, הבעיה בשיטות מחקר שהם דורשים ממך קוהרנטיות בנתונים ובלוגיקה. במהלך החודשים האחרונים הוזכר יותר מפעם אחת בערוץ 14 חלקם הגדול יחסית של חובשי הכיפות הסרוגות במניין הנופלים מתחילת המלחמה. מי שרוצה חלילה לחטוא בלוגיקה שהוצגה אמש בערוץ 14 עלול להגיע למסקנה השקרית והמעוותת כי חבישת כיפה מסכנת חיים במלחמה.
זהו כמובן גם מתאם מזויף העובר דרך משתנה שלישי: חלקם של בעלי הכיפות הסרוגות בקרב היחידות הלוחמות גבוהה, אחוז הנופלים הגדול ביותר מאז תחילת הלחימה הוא ביחידות לוחמות. גם פה אפשר להשתמש בסטטיקה כדי להציג טענה מעוותת כי כיפה מסכנת חיים – אבל ההיגיון והיושרה מלמדים שיש משתנה שלישי מסביר.
סטטיסטיקה ושיטות מחקר הם כלי חשוב שהאנושות פיתחה במאות האחרונות. הם יכולים לחשוף בפנינו הסברים לתופעות שלא ידענו עד כה. אולם, כמו שאומר משפט מפורסם " עם כוח גדול באה גם אחריות גדולה": אנשים נוטים להסתכל על סטטיסטיקה ועל מחקר ביראת כבוד ולקבל את הנתונים כאילו מדובר בתורה שירדה מסיני. לא כך היא. כמו שניסה להסביר סטנלי מילגרם לעמיתיו וכמו שאני מבקש להראות פה: אין בעיה להראות לציבור נתונים שנכונים סטטיסטית אך מעוותים מהותית. אין בעיה לשקר, לעוות, לרמות ולהוליך שולל בעזרת סטטיסטיקה. על מנת להשתמש בשיטות מחקר בצורה קונסטרוקטיבית צריך לא רק ידע סטטיסטי אלה גם אתיקה מקצועית. וכזו כנראה אין בערוץ 14.
הכותב הינו סוציולוג בביה"ס למדעי ההתנהגות ודיקן הסטודנטים במכללה למינהל, מומחה בהתיישבות הכפרית בישראל ומחבר הספר "במקום מושבו — סולידריות במושב העובדים המתחדש" שיצא לאחרונה בהוצאת יד טבנקין