תגיות קשורות

חברות ארנק

המקרה הקלאסי בו תוקם חברת ארנק הוא כאשר מנכ"ל בחברה גדולה, העובד בה בהיקף של משרה מלאה, מגיע להסכמה עם בעלי אותה חברה כי במקום שיוגדר שכיר ויקבל תלוש שכר, הגדרתו תהיה כספק לחברה, כך שיקבל תשלום כנגד חשבונית. לצורך מטרה זו המנכ"ל יקים חברה המספקת שירותי ניהול עבור החברה שבראשה הוא עומד ובה הוא מועסק כשכיר.

הסיבה לכך היא כספית. חברת הארנק מאפשרת לשכיר- המנכ"ל, לשלם פחות מס, שכן חברת הארנק משלמת מס חברות בגובה 25% על הכסף המתקבל מהחברה שבעבורה היא מספקת שירותי ניהול, כך שהמנכ"ל ישלם רק 30% מס על כספים שהוא מושך ממנה כדיבידנד (שכרו החודשי בפועל), בעוד על משכורתו שקיבל כשכר הוא שילם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי שמגיעים לכמחצית משכר הברוטו שלו.