תגיות קשורות
עו"ד רפאל אלמוג מספר על המעבר לייצוג של המבוטחים עם הקשיים , ולעזור להם לנצח את התאגידים הגדולים והביורוקרטיה

רפאל