תגיות קשורות
העובדים מונעים מפרטנר להניח סיב אופטי בצינורות ובתעלות של בזק, עבודה שאמורה להתבצע על ידי קבלן חיצוני. רשות ההגבלים מסרה כי היא רואה זאת בחומרה ותנקוט נגד החברה צעדי אכיפה אם לא תנקוט בצעדים לאפשר את המשך העבודות

פרטנר