תחזיות 2011
קים קאר, צילום: חיים צח 
(31 מאמרים בחדר ניתוח 2011)
מפה כלכלית