תגיות קשורות

דרור ישראל

תנועת דרור ישראל נוסדה בשנת 2005, שמה נגזר משמה של תנועת "דרור" ההיסטורית, תנועה סוציאליסטית ציונית שפעלה באירופה בתחילת המאה ה-19.

התנועה מונה כ-1500 חברים וחברות שבראשם עומד רכז דרור ישראל, פסח האוספטר. חברי דרור ישראל הם בוגרים של תנועת הנוער "הנוער העובד והלומד", המקיימים אורך חיים שיתופי, מאורגנים בכ-60 קבוצות וקיבוצי מחנכים ועוסקים במשימות חינוכיות וסוציאליסטיות ברחבי הארץ. במסגרת פועלם ייסדו פנימיות נוער וארגונים בתחום החינוך, ביניהם המעורר, החלוץ, הרשת - הסתדרות הצעירים, דרור בתי חינוך, דרור לנפש, הוועד למאבק ברצח עם ובית היוצר. כמו כן, חברי דרור ישראל משתתפים במאבקים ציבוריים נגד הפרטת קרקעות, נגד רצח העם היזידי בעיראק, למען הסדרת מעמדם של מבקשי המקלט בישראל ועוד. בשנת 2011 זכתה תנועת דרור ישראל בפרס יגאל אלון על מופת לעשייה חלוצית ותרומה ליצירה ולחברה בישראל.
מקור: ויקיפדיה