תגיות קשורות

תמ"א 38

תמ"א 38 (תוכנית המתאר הארצית), לחיזוק בניינים ישנים שאינם עומדים בתקן הבטיחות של רעידת אדמה, אושרה בממשלה בשנת 2005. התוכנית אושרה לאור ההערכות שרוב המבנים בארץ שהוקמו לפני שנת 1980 אינם עמידים לרעידות אדמה. זו הסיבה גם שלפי תמ"א 38, זכויות הבנייה יינתנו למבנים אשר הוצא להם היתר בנייה לפני 1.1.1980, ועל פי ההערכה נבנו רובם שלא על פי התקן המחמיר לרעידות אדמה. התמ"א מפרטת את המסמכים שיש להגיש לוועדה המקומית במסגרת בקשה להיתר לחיזוק המבנה, את נושאים לשיקול דעת של הועדה המקומית, תנאים למתן היתר ועוד תמ"א 38 אמורה לעודד קבלנים לחזק את יסודות המבנים בתמורה לקבלת אחוזי בנייה בבתי מגורים, תוך התניית התוספת בחיזוק המבנה כולו. בעזרת תמ"א 38 מתבצעים חיזוקי מבנים תוך שמירת מרקמים ייחודיים ושיפור חזות המבנים. תמ"א 38 מאפשרת מתן היתרי בנייה מכוחה היא, ואינה מחייבת הכנת תוכניות מפורטות – וזאת יתרונה. יחד עם זאת, התמ"א מעניקה לועדה המקומית שיקול דעת ושומרת על זכותה לקבוע אלו תוספות בניה לאשר לכל מבנה ואף לסרב לתת היתר בניה הכרוך בתוספת זכויות, משיקולים תכנוניים, אדריכליים, נופיים, כושר נשיאה של תשתיות ועוד. עם זאת, קשיים ביורוקרטיים רבים ואי היתכנות כלכלית בפרויקטים רבים, גרמו לכך שהתוכנית לא ממש מתרוממת. הסיבה העיקרית לכך היא עקב קשיים ביישום תוכנית המתאר, בעיקר בשלושה מישורים: תמריץ כלכלי לא מספק, הליכי רישוי ארוכים מדי, קושי במתן ביטחונות לבנק כתנאי למימון פרויקט. בחודש מרץ 2011 אף פרסם מבקר המדינה דו"ח על "עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה – תמונת מצב", שבו נמתחה ביקורת על תמ"א 38. המבקר כתב בדו"ח, כי "אין באמצעי העידוד הכלכליים והמנהליים שניתנו בתמ"א 38 משום תמריץ לחיזוקם של מבני מגורים באזורי הפריפריה. מהדו"ח עלה עוד שנכון לתחילת שנת 2010 גם באזורים שבהם השתלם ליישם את תמ"א 38, התקדם היישום רק מעט, וחוזקו במסגרתה רק מעט מאוד מבנים. מצב זה נמשך גם כיום. למרות רעידות האדמה הקשות שמתרחשות ברחבי העולם, כמו גם הקמפיין הממשלתי בעניין, שהיו אמורים לזרז את התהליכים בקרב הציבור, המצב הפוך: לציבור לא אכפת מרעידות אדמה. כשמגיעים לכיס שלו, לדירה שלו, הוא נשאב בקלות למלחמה. גם אם בחלק מהמקרים ההתנגדויות נראות מוצדקות, וברור כי יש מקום להביע אותן, מתנגד חם מזג או תומך כוחני הופכים את החיים בבניין לסיוט. כך קורה שהתוכנית שאמורה לכאורה להיטיב עם כל הצדדים קוברת סופית את יחסי השכנות בלא מעט בניינים. וכשעל פי משרד הפנים 800 יוזמות תמ"א 38 כבר בשלבי אישור (כמאה מתוכן בתל אביב), אפשר להניח שעוד מאות אם לא אלפי בניינים מצויים כרגע בסכסוכים סביב העניין.