עשו עסקה / דירות חדשות
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: ישראל יוסף 
צילום: עמית שעל 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
(89 מאמרים בטור של עשו עסקה / דירות חדשות)