צילום: צביקה טישלר, צילום: צביקה טישלר
איור: אסף חנוכה, איור: אסף חנוכה