מילון כלכליסט
יעקב אלון
יעקב אלון  
צילום: סל יועצים
 

מה עדיף? הלוואות בערבות מדינה או קרן עוגן לעסקים

זה מדהים, אבל קרן עוגן הלוואות לעסקים מתמודדת כשווה בין שווים עם הלוואות בערבות מדינה ברוב המדדים של תנאי הלוואות לעסקים קטנים במדינת ישראל. אפשר סוף סוף לומר שיש מסלול מתחרה אמיתי להלוואות בערבות בישראל. כל הפרטים נמצאים כאן

בשיתוף סל יועצים 11.06.20

זה מדהים, אבל קרן עוגן הלוואות לעסקים מתמודדת כשווה בין שווים עם הלוואות בערבות מדינה ברוב המדדים של תנאי הלוואות לעסקים קטנים במדינת ישראל. אפשר סוף סוף לומר שיש מסלול מתחרה אמיתי להלוואות בערבות בישראל. כל הפרטים נמצאים כאן.ההשוואה המוצגת כאן מתייחסת לכל מסלולי הלוואות לעסק של שתי הקרנות: הלוואות בערבות מדינה לעסקים לבין קרן עוגן הלוואות לעסקים.

 

יש לשים לב שהלוואות בערבות מדינה וקרן עוגן הלוואות לעסקים הן הקרנות היחידות בישראל שנותנת הלוואות קורונה, כל שאר הקרנות בישראל אינן מוכנות להסתכן במתן הלוואות קורונה:

1. מסלול הגדלת והרחבת עסק והון חוזר

2. מסלול הלוואות לפתיחת עסק חדש

3. מסלול קורונה שהוא מסלול הון חוזר לכיסוי הוצאות הנזק של הנגיף

 

המדדים החשובים בבדיקת כדאיות הלוואות בערבות מדינה לעסק מול עוגן הלוואות לעסקים:

 

גובה ההלוואות

גובה ההלוואות של עוגן הלוואות לעסקים הוא נמוך משמעותית מגובה ההלוואות שניתנות על ידי הלוואות בערבות מדינה בשלושת המסלולים:

 

במסלול הלוואות לפיתוח והגדלת עסק והון חוזר ניתן לקבל 8% על המחזור או מינימום של 500 אלף שקלים, זהו הבדל משמעותי לטובת הלוואות בערבות מדינה, שהרי עוגן הלוואות לעסקים נותנת הלוואות במסלול זה עד למקסימום של 200 אלף שקלים.

 

במסלול הלוואות לפתיחת עסק חדש בערבות מדינה ניתן לקבל עד 500 אלף שקלים, וזאת לעומת הלוואות לפתיחת עסק חדש של עוגן הלוואות לעסקים שנותנת מקסימום עד 200 אלף שקלים.

 

יש לשים לב ש97 אחוז של הלוואות לפתיחת עסק חדש בערבות מדינה ניתנות לגובה מקסימלי של 300 אלף שקלים, אבל עדיין ישנם מקרים בהן ההלוואות עומדות על 500 אלף שקלים. זהו הפרש משמעותי לטובת הלוואות בערבות מדינה.

 

במסלול קרונה של הלוואות בערבות מדינה ניתן לקבל עד 16 אחוז מהמחזור של השנה הקודמת, לעומת 100 אלף שקלים בלבד של עוגן הלוואות לעסקים. זהו הפרש משמעותי לטובת הלוואות בערבות מדינה.

 

הפקדון הנדרש לקבלת ההלוואות

אין פקדון בכלל בכל המסלולים של עוגן הלוואות לעסקים, זהו יתרון משמעותי על פני כל המסלולים של הלוואות בערבות מדינה, להזכירכם יש פקדון גבוה מאוד לעסקים פעילים בגובה 25 אחוז מגובה ההלוואה בערבות מדינה שאושרה לכם, מה שאומר שרבע מההלוואה נסגר ואינו ניתן לשימוש במהלך חיי ההלוואה בערבות מדינה.

כמובן שהפיקדונות יותר נמוכים במסלול קורונה – 5% ובמסלול הלוואות לפתיחת עסק חדש ששם הפיקדון עומד על 10 אחוז. אומנם אלה הם אחוזי פיקדון נמוכים, אבל עדיין כל פיקדון הוא סכום סגור שמפריע לשימוש המרכזי שלשמו התקבלה ההלוואה.

  

הריבית

הריבית של עוגן הלוואות לעסקים עדיפה והיא עומדת על 3% אחוזים במסלול הלוואות לפיתוח והגדלת עסק והון חוזר. לעומת הריבית הממוצעת של הלוואות בערבות מדינה לעסקים של 4.4% . כלומר הריבית של הלוואות בערבות מדינה יקרות יותר ביותר מאחוז מהריבית של עוגן הלוואות לעסקים.

 

הריבית במסלול הלוואות לפתיחת עסק חדש של עוגן הלוואות לעסקים היא פחות עדיפה והיא עומדת על 5% אחוזים, לעומת הריבית הממוצעת של הלוואות לפתיחת עסק חדש בערבות מדינה 3.2% שעומדת על 4.4%, כלומר הריבית של הלוואות בערבות מדינה היא זולה ביותר מחצי אחוז מהריבית של עוגן הלוואות לעסקים.

הריבית במסלול קורונה של עוגן הלוואות לעסקים עדיפה והיא עומדת על 3% אחוזים. לעומת ריבית של הלוואות בערבות מדינה לעסקים 3.2% , כלומר גם כאן הריבית של הלוואות בערבות מדינה יקרות יותר. אומנם במעט, אבל יקרות יותר.

 

יעקב אלון הוא מנכ”ל "סל יועצים", משמש כיועץ הלוואות בערבות מדינה מקצועי ומנוסה
יעקב אלון הוא מנכ”ל "סל יועצים", משמש כיועץ הלוואות בערבות מדינה מקצועי ומנוסה צילום: סל יועצים

 

מהירות קבלת הלוואות

מסלול הלוואות בערבות מדינה לפיתוח והגדלת עסק, וגם מסלול הלוואות לפתיחת עסק חדש מתאפיין בלוח זמנים של כ-4 שבועות מרגע הגשת בקשת הלוואה בערבות מדינה, לעומת עוגן הלוואות לעסקים שמתחייבים ל-10 ימי עסקים, שזה מהיר יותר.

 

מסלול הלוואות בערבות מדינה קורונה נחשב מסלול מהיר יותר והוא עומד על 8 ימי עסקים בממוצע, שזה לוח זמנים מהיר ודי מקביל למסלול עוגן הלוואות לעסקים שבו ניתן לקבל הלוואות בטווח זמן של שבעה ימי עסקים.

 

גודל המחזור המקסימלי של העסק מבקש ההלוואה

גודל המחזור של העסקים שמגישים בקשות הלוואות בערבות מדינה לפיתוח והגדלת עסק והון חוזר עומד על מקסימום 100 מיליון שקלים. וזאת לעומת עוגן הלוואות לעסקים שמאפשרות רק מחזור מקסימלי של 3 מיליון שקלים. זהו הפרש מהותי לטובת הלוואות בערבות מדינה.

 

מחזור הלוואות קיימות

הלוואות בערבות מדינה מאפשרות מחזור של הלוואות כחלק אינטגרלי של הלוואות לפיתוח העסק, כלומר ניתן לקבל 50 אחוז תוספת לטובת מחזור הלוואות. לעומת זאת קרן עוגן הלוואות לעסקים אינה מאפשרת מחזור הלוואות. לא קיימת אפשרות זו. כלומר פה יש יתרון גדול מאוד לטובת הלוואות בערבות מדינה

 

גרייס

הגרייס הוא נתון משמעותי בהבדלים בין שתי הקרנות. הלוואות בערבות מדינה מאפשרת לבעלי עסקים שמגישים בקשות הלוואות בערבות מדינה לפיתוח והגדלת עסק, הון חוזר והלוואות לפתיחת עסק גרייס של חצי שנה. לעומת מצב שבו אין גרייס בכלל בקרן עוגן הלוואות לעסקים. בהלוואות בערבות מדינה מסלול קורונה מאפשרים לבעלי העסקים לקבל שנה גרייס וגם ללא ריבית השנה הראשונה. זהו נתון משמעותי לטובת הלוואות בערבות מדינה. לעומת חצי שנה גרייס במסלול קורונה של עוגן הלוואות לעסקים.

 

משך ההלוואה

תקופת ההלוואה של הלוואות בערבות מדינה וגם של עוגן הלוואות לעסקים מקבילות לחלוטין, והן עומדת על חמש שנים , יש לציין שזו תקופה שמתאימה לכל בעל עסק מבחינת טווח תשלומי ההלוואה. כך שבסעיף זה אין הבדלים בכלל.

 

ערבים לקבלת הלוואות

הערבים במסלול הלוואות בערבות מדינה מתפצלים לשתי אפשרויות: במקרה של חברה בע"מ יש דרישה לחתימה של הבעלים הרשום של החברה ברשם החברות. לעומת זאת במקרה של עוסק

מורשה יש דרישה לחתימה של הבעלים של בעל העסק, ובנוסף יש דרישה אוטומטית לחתימה של אשתו של הבעלים של העוסק המורשה בעל העסק.

 

במסלול עוגן הלוואות לעסקים יש דרישה לחתימה על ערבות אישית להלוואה מצד הבעלים של העוסק מורשה או של החברה, אולם אין דרישה אוטומטית לחתימה של אשתו של הבעלים, ואותו הדבר גם לגבי חברה בע"מ. עוגן הלוואות לעסקים מציינת שהיא יכולה לדרוש באופן ספציפי דרישה לחתימת ערבות אישית נוספת במידה ויוחלט כך לקראת אישור הבקשה בוועדה של עוגן הלוואות לעסקים.

 

רכישת עסק פעיל

עוגן הלוואות לעסקים אינם מגבילים את גובה ההלוואה לאנשים שכירים או בעלי עסקים פעילים שמעוניינים לרכוש עסק פעיל. כלומר ניתן לקבל הלוואה שתגיע לגובה מקסימלי של 100 אחוז מעלות רכישת העסק. לעומת 35% בלבד ליזמים שמבקשים הלוואות בערבות מדינה לרכישת עסק פעיל. זהו הפרש משמעותי, ונתן לציין כאן שבדרך כלל חסר ליזם שרוצה לרכוש עסק 80% מסכום ההלוואה ולא מספיקה לו הלוואה לרכישת עסק חדש בגובה 35%. כלומר יש כאן הטבה משמעותית של עוגן הלוואות לעסקים.

 

קריטריונים לקבלת הלוואה

במפתיע או שלא מפתיע, הקריטריונים לקבלת הלוואות בערבות מדינה זהות למסלולים האחרים כלומר כפי שאנחנו מציינים תמיד: ניסיון מקצועי + התנהלות פיננסית תקינה + עסק טוב מאפשרים קבלת הלוואות בערבות מדינה לעסקים בישראל וגם מאפשרים קבלת הלוואות מקרן עוגן לעסקים, ניתן ללחוץ על הקישור הבא ביו טיוב על מנת להבין את האפשרות לקבל הלוואות בערבות מדינה.

 

מי מוסמך להגיש בקשות לקבלת הלוואות

הלוואות בערבות מדינה ניתנות להגשה על ידי בעלי העסק הפעיל בעצמם. או להסתייע ביועץ הלוואות בערבות מדינה. קרן עוגן הלוואות לעסקי מאפשרת הגשת בקשות רק על ידי יועץ שהוסמך על ידי קרן עוגן. ההסמכה מאפשרת ליועץ לקבל מספר יועץ בקרן. והוא יכול להגיש בקשות. לא ניתן להגיש דרך אחרת את בקשות הלוואות לעסקים.

 

עסק שזקוק ל"דחיפה": 

הלוואות בערבות מדינה מאפשרת לבעלי עסקים שביצעו מהלכיי התייעלות שונים בעסק לקבל הלוואות בערבות מדינה על סמך השינוי. לא חייבים לבצע את השינוי. אבל צריך להוכיח שבוצע שינוי ברווחיות של העסק. דוגמאות אפשריות הם: פיטורים של עובדים בכדי להפעיל צאת העסק בצמצום הוצאות מצד אחד ורווחיות טובה שתאפשר לבעל העסק לקבל הלוואה בערבות מדינה. יש לציין שזהו מסלול ייחודי שהוא קיים רק בהלוואות בערבות מדינה.

 

בהצלחה!

יעקב אלון

 

יעקב אלון הוא מנכ”ל "סל יועצים", משמש כיועץ הלוואות בערבות מדינה מקצועי ומנוסה

 

לפרטים נוספים טלפון נייד: 050-762-7623

 

 
זהו ערוץ פרסומי והידיעות הינן באחריות המפרסמים בלבד. לכלכליסט אין אחריות על תוכן הידיעות המפורסמות