25883.3
+1.74%
7472.41
+0.61%
2775.6
+1.09%

...גרף נטען