27783.59
+0.33%
8482.10
-0.05%
3094.04
+0.07%

...גרף נטען