33866.99
+0.56%
13966.02
-0.21%
4144.85
+0.08%

...גרף נטען