27937.87
-0.14%
11106.46
+0.86%
3384.22
+0.11%

...גרף נטען