21234.82
+1.39%
7447.43
+1.18%
2509.81
+1.59%

...גרף נטען