מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
+0.97%
+18.1
1,884.2
0.76% 1.09% 25.69%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 801.0
 • 756.4
 • 1,652.0
1,906.61,423.8
מדד ת"א 125
+0.84%
+16.4
1,968.1
0.62% 0.69% 25.51%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,200.0
 • 1,163.0
 • 2,377.0
1,998.01,486.2
מדד ת"א 90
+0.70%
+15.7
2,246.2
0.58% 0.15% 28.33%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 398.0
 • 407.3
 • 951.3
2,291.41,636.2
מדד ת"א SME60
+0.43%
+3.6
840.1
-0.11% -0.91% 21.11%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 82.0
 • 67.6
 • 163.6
878.6645.6
מדד ת"א טק-עילית
-0.26%
-2.1
790.2
-1.27% -2.70% 4.17%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 310.0
 • 326.7
 • 763.6
909.3724.2
מדד ת"א גלובל-בלוטק
-0.36%
-1.9
531.1
-1.33% -2.98% -1.19%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 410.0
 • 411.6
 • 1,081.0
686.0508.2
מדד ת"א טכנולוגיה
-0.19%
-2.3
1,252.0
-0.95% -2.24% 7.09%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 278.0
 • 297.6
 • 706.4
1,351.21,096.7
מדד ת"א ביומד
-1.27%
-3.1
239.6
-3.36% -5.94% -9.97%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 132.0
 • 114.0
 • 429.8
408.2239.6
מדדת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע
+1.86%
+27.9
1,530.3
1.62% 3.00% 24.04%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 89.0
 • 62.2
 • 140.4
1,530.31,198.3
מדד ת"א נפט וגז
+1.29%
+10.3
808.9
3.45% 3.89% 54.55%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 48.0
 • 59.0
 • 138.6
829.5491.3
מדד ת"א פיננסים
+0.54%
+16.9
3,121.8
0.57% 1.47% 48.26%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 342.0
 • 352.6
 • 902.0
3,131.81,978.9
מדד ת"א נדל"ן
+0.52%
+6.1
1,186.0
0.64% 1.45% 42.51%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 189.0
 • 196.9
 • 424.0
1,196.3755.3
מדד ת"א בנקים-5
+0.75%
+24.3
3,273.4
0.92% 2.09% 60.70%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 252.0
 • 262.0
 • 762.9
3,273.41,920.9
מדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים
+0.50%
+12.9
2,614.7
0.34% 1.10% 35.47%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 83.0
 • 84.9
 • 217.3
2,697.51,818.4
מדד ת"א צמיחה
-0.73%
-13.8
1,884.8
-1.19% -2.00% 4.27%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 104.0
 • 87.5
 • 157.8
2,127.71,719.6
מדד ת"א All Share
+0.40%
+8.2
2,080.6
0.21% -0.16% 21.84%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,387.0
 • 1,318.0
 • 2,591.0
2,139.41,602.2
מדד תל-דיב
+0.87%
+26.7
3,091.3
1.24% 0.54% 41.14%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 516.0
 • 465.1
 • 943.4
3,141.52,051.4
מדד ת"א מעלה
+0.81%
+18.3
2,283.3
0.62% 1.14% 29.10%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 669.0
 • 614.8
 • 1,415.0
2,310.31,652.9
* כל המניות וההמירים
+0.69%
+10.4
1,503.2
0.49% 0.46% 25.24%
--N/A--
1,529.81,140.1
* מדד מניות כללי
+0.70%
+10.8
1,539.4
0.49% 0.46% 25.31%
--N/A--
1,566.61,166.8
* מדד יתר מניות
-0.03%
-1.0
3,295.2
-0.40% -1.05% 15.32%
--N/A--
3,428.62,784.5
06/12/2021 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 06/12/2021 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
+0.68%
+23.5
3,460.1
0.84% 1.89% 60.37%
--N/A--
3,460.12,030.5
מסחר ושרותים
+1.13%
+20.5
1,817.4
0.80% -0.19% 30.47%
--N/A--
1,850.81,336.9
נדל"ן ובינוי
+0.53%
+10.0
1,886.2
0.72% 1.35% 43.06%
--N/A--
1,914.91,206.0
חברות תעשיה
+1.66%
+38.6
2,324.2
1.88% 1.97% 43.07%
--N/A--
2,369.51,577.8
חברות השקעה ואחזקות
+1.30%
+12.7
973.7
1.51% 0.80% 10.65%
--N/A--
996.2703.3
חיפושי נפט וגז
+1.30%
+15.7
1,210.7
3.26% 3.35% 49.13%
--N/A--
1,223.0749.3
כימיה גומי ופלסטיק
+3.12%
+164.8
5,280.9
3.32% 3.58% 66.17%
--N/A--
5,400.42,925.6
06/12/2021 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של