אג"ח
שער אחרון
שינוי יומי
שינוי שבועי
שינוי שנתי
מח"מ
תמורה*
תשואה ברוטו
99.990.02%0.01%-0.97%24,155.50.01%
100.00-0.01%0.01%0.03%0.04%5,189.70.00%
99.99-0.01%0.00%-0.21%218.20.05%
99.99-0.02%0.00%0.02%0.14%207.10.07%
100.00-0.01%0.01%-0.29%1,007.10.00%
99.99-0.01%-0.01%-0.37%4,531.70.03%
99.98-0.02%0.00%-0.46%307.10.04%
99.980.00%-0.02%-0.54%6.40.04%
99.980.00%0.00%-0.64%25,001.40.03%
99.990.00%0.00%-0.71%39,072.80.01%
99.98-0.02%0.00%-0.79%26,855.30.03%
99.98-0.01%-0.01%-0.88%602.60.02%
*התמורה באלפי ש"ח
(תוצאות 1-12 מתוך 12)