אג"ח
שער אחרון
שינוי יומי
שינוי שבועי
שינוי שנתי
מח"מ
תמורה*
תשואה ברוטו
99.850.00%0.02%-0.14%0.16%0.00.95%
99.720.00%0.02%-0.27%0.23%0.01.23%
99.480.00%0.02%-0.41%0.01.30%
99.580.00%0.04%-0.41%0.33%0.01.30%
99.290.00%-0.04%-0.50%0.01.44%
99.110.00%0.01%-0.56%0.01.61%
98.940.00%0.00%-0.65%0.01.65%
98.760.00%0.00%-0.73%0.01.73%
98.580.00%-0.02%-0.83%0.01.75%
98.400.00%-0.02%-0.90%0.01.81%
98.170.00%-0.01%-0.98%0.01.91%
99.930.00%0.01%-0.06%0.08%0.00.92%
*התמורה באלפי ש"ח
(תוצאות 1-12 מתוך 12)