אג"ח
שער אחרון
שינוי יומי
שינוי שבועי
שינוי שנתי
מח"מ
תמורה*
תשואה ברוטו
99.99-0.01%0.00%0.01%0.47%1,407.90.02%
99.99-0.02%-0.01%0.02%0.55%509.20.02%
99.99-0.01%0.01%-0.72%9.20.01%
100.00-0.01%0.00%0.03%0.64%5,250.20.00%
100.00-0.01%0.02%-0.80%1,010.30.00%
100.00-0.01%0.01%-0.87%5,510.30.00%
100.000.00%0.01%-0.97%4,051.70.00%
100.000.01%0.01%0.02%0.05%3,412.40.00%
100.00-0.01%0.00%0.02%0.13%66,405.90.00%
100.00-0.01%0.01%0.03%0.22%2,210.30.00%
99.990.00%0.00%0.02%0.30%20,356.00.03%
100.000.00%0.00%0.04%0.38%9,754.00.00%
*התמורה באלפי ש"ח
(תוצאות 1-12 מתוך 12)