אג"ח
שער אחרון
שינוי יומי
שינוי שבועי
שינוי שנתי
מח"מ
תמורה*
תשואה ברוטו
137.19-0.07%-0.03%0.88%0.30%243,936.2-3.17%
150.200.07%0.05%1.67%3.10%463,566.9-1.47%
99.26-0.04%0.01%0.02%5.13%2,157.40.14%
99.990.00%0.00%0.05%0.63%2,605.70.02%
98.000.03%0.03%0.12%9.64%359.70.21%
113.55-0.04%0.01%1.04%5.99%36,212.1-1.06%
111.37-0.01%-0.04%0.14%7.97%119,650.8-0.77%
199.50-0.16%-0.23%-1.19%12.25%26,499.9-0.17%
119.25-0.19%-0.39%-1.61%21.66%44,967.00.26%
107.200.07%0.11%1.05%5.29%243,354.0-1.16%
167.26-0.66%-1.28%-2.07%16.70%153,304.20.07%
112.470.00%-0.03%1.58%1.44%161,905.4-1.86%
111.50-0.01%-0.11%1.90%2.41%105,598.1-1.61%
110.560.05%0.00%1.32%4.48%351,612.9-1.28%
105.750.07%0.09%-10.59%180,972.3-0.41%
100.89-0.37%-0.45%-2.52%28.45%65,927.30.48%
0.000.00%0.00%-0.00%0.00.00%
99.990.00%0.00%-0.01%0.13%0.00.08%
100.030.00%0.00%0.06%0.38%0.0-0.08%
100.000.00%0.00%-0.63%150,000.00.00%
105.510.00%0.01%0.05%0.80%23,924.8-0.01%
162.60-0.21%-0.31%-4.79%14.57%218,486.51.90%
100.110.03%-0.59%-4.83%10,821.80.48%
108.220.00%0.01%-0.02%1.93%109,395.10.13%
110.44-0.01%-0.01%-0.13%2.87%140,637.40.26%
*התמורה באלפי ש"ח
(תוצאות 1-25 מתוך 38)
אין תוצאות מתאימות לסינון זה