אג"ח
שער אחרון
שינוי יומי
שינוי שבועי
שינוי שנתי
מח"מ
תמורה*
תשואה ברוטו
151.190.03%-0.13%5.79%2.68%102,758.0-2.38%
99.850.00%0.02%0.61%4.62%55,595.50.06%
99.990.00%-0.01%0.05%0.12%8,750.30.08%
99.090.06%0.09%1.24%9.11%129,979.00.13%
119.36-0.33%-0.50%6.92%5.52%90,131.3-1.77%
118.61-0.46%-0.69%7.13%7.50%205,231.8-1.41%
209.09-0.48%-0.62%6.08%12.10%72,669.4-0.58%
124.16-0.55%-0.90%3.35%21.36%3,147.30.15%
112.84-0.12%-0.34%6.43%4.78%85,204.4-1.89%
173.41-0.25%-0.45%3.33%16.54%20,863.4-0.12%
111.800.10%0.00%0.98%0.95%65,395.5-2.56%
113.370.09%-0.06%3.61%1.93%114,819.9-2.54%
116.03-0.14%-0.30%6.33%3.97%60,412.1-2.07%
115.08-0.33%-0.56%-10.07%115,840.8-1.04%
106.26-0.43%-0.61%2.67%27.98%19,367.30.38%
100.050.00%0.00%-0.36%0.0-0.14%
99.970.00%0.00%-0.62%0.00.05%
100.000.00%0.00%-0.12%0.00.00%
105.500.00%0.01%0.04%0.29%22,428.80.00%
161.05-0.34%-0.71%-5.70%13.99%93,908.72.04%
99.85-0.23%-0.34%-4.32%170,688.50.60%
108.430.00%-0.03%0.17%1.41%8,654.00.05%
110.65-0.05%-0.04%0.06%2.35%184,319.70.23%
107.80-0.38%-0.52%-1.36%5.18%162,712.40.74%
98.95-0.53%-0.72%-2.76%8.10%329,443.31.20%
*התמורה באלפי ש"ח
(תוצאות 1-25 מתוך 37)
אין תוצאות מתאימות לסינון זה