אג"ח
שער אחרון
שינוי יומי
שינוי שבועי
שינוי שנתי
מח"מ
תמורה*
תשואה ברוטו
142.830.08%0.25%4.08%0.65%661,077.20.83%
374.660.00%0.00%-0.15%0.091.54%
385.780.00%0.00%-3.03%0.03.30%
390.990.00%0.00%-4.90%0.02.33%
319.630.00%0.00%-2.20%0.010.50%
318.090.00%0.00%-5.93%0.05.69%
97.000.06%0.10%-0.74%22,407.04.22%
98.910.00%0.01%2.09%2.38%3,565.44.65%
96.300.00%-0.18%-0.20%6.09%11,098.34.81%
111.310.14%0.29%3.09%3.44%85,509.41.29%
106.430.26%0.30%1.11%5.41%226,260.31.47%
170.470.36%0.63%-2.73%10.22%11,160.11.66%
96.990.33%1.16%-8.77%19.13%1,205.21.82%
108.420.10%0.18%3.35%2.65%237,826.21.29%
138.860.33%1.00%-5.45%14.47%16,108.11.74%
111.420.05%0.24%3.07%1.90%182,162.11.20%
99.800.24%0.50%-4.80%274,744.21.41%
99.000.34%0.49%-2.19%7.96%97,566.21.65%
76.660.27%0.87%-16.32%25.70%1,945.51.97%
117.690.93%1.46%-5.95%11.85%72,327.54.44%
93.460.09%0.21%3.45%2.22%84,241.13.79%
101.810.19%0.50%-4.74%212,046.53.87%
102.740.01%0.14%3.55%0.32%140,222.93.13%
95.930.15%0.36%3.42%3.20%147,340.63.77%
84.290.36%0.70%1.56%6.09%460,932.43.98%
*התמורה באלפי ש"ח
(תוצאות 1-25 מתוך 34)
אין תוצאות מתאימות לסינון זה