אג"ח
שער אחרון
שינוי יומי
שינוי שבועי
שינוי שנתי
מח"מ
תמורה*
תשואה ברוטו
137.30-0.02%0.08%0.96%0.28%39,814.6-1.54%
150.630.05%0.29%1.96%3.08%59,477.2-1.37%
99.26-0.06%0.00%0.02%5.12%1,046.70.16%
99.99-0.01%0.00%0.05%0.62%45,390.20.02%
97.97-0.03%-0.03%0.09%9.61%93.70.22%
113.910.01%0.32%1.36%5.97%12,319.7-1.01%
111.800.01%0.39%0.53%7.95%59,083.6-0.74%
200.24-0.03%0.37%-0.83%12.23%2,039.7-0.15%
119.74-0.03%0.41%-1.20%21.64%1,150.30.27%
107.480.03%0.26%1.31%5.27%34,925.2-1.10%
168.390.08%0.68%-1.41%16.69%547.70.06%
112.670.05%0.18%1.76%1.42%2,331.3-1.59%
111.730.09%0.21%2.11%2.40%16,195.9-1.46%
110.840.04%0.25%1.58%4.47%35,349.4-1.20%
106.200.05%0.43%-10.57%55,940.7-0.39%
101.03-0.43%0.14%-2.39%28.43%14,259.60.50%
1.000.00%0.00%-0.86%0.01,000.00%
99.990.00%0.00%-0.01%0.12%30.00.09%
100.030.00%0.00%0.06%0.37%0.0-0.08%
100.010.01%0.01%-0.62%100,010.0-0.02%
105.50-0.02%-0.01%0.04%0.79%7,806.80.00%
163.620.10%0.63%-4.20%14.57%20,301.81.86%
100.15-0.15%0.04%-4.82%6,570.80.47%
108.21-0.04%-0.01%-0.03%1.91%15,136.30.14%
110.500.00%0.05%-0.08%2.85%61,473.50.24%
*התמורה באלפי ש"ח
(תוצאות 1-25 מתוך 38)
אין תוצאות מתאימות לסינון זה