מסנן קרנות

kranotFilter
מסנן הקרנות מאפשר לך לבחור בפינצטה את הקרנות המתאימות לך, לפי רשימת קריטריונים שתגדיר.
פרמטר לסינון
מינימום
התפלגות הקרנות
מקסימום
1.גודל הקרן (מיל' ש"ח)
מילון כלכליסט
גודל הקרן
גודל הקרן נקבע לפי יתרת הנכסים לסוף יום המסחר האחרון
2.% תשואה 3 חודשים אחרונים
מילון כלכליסט
% תשואה 3 חודשים אחרונים
אחוז התשואה שהקרן צברה בשלושת החודשים האחרונים.
 
3.% תשואה 12 חודשים אחרונים
מילון כלכליסט
% תשואה 12 חודשים אחרונים
אחוז התשואה שהקרן צברה ב-12 החודשים האחרונים
 
4.% מניות ואופציות
מילון כלכליסט
% מניות ואופציות
% המניות או אופציות המוחזקות בקרן מסך נכסי הקרן.
 
5.סטיית תקן
מילון כלכליסט
סטיית תקן
מדד סטטיסטי המבטא את הפיזור בהתפלגות התשואות מסביב לממוצע. משמש כמדד לרמת הסיכון בנייר ערך מסוים.
 
6.מנהל קרן
מילון כלכליסט
מנהל קרן
חברה המנהלת קרן נאמנות שתפקידה מוגדר בחוק "השקעות משותפות בנאמנות 1994" . הדרישות החוקיות ממנהל קרן הן רבות, וכוללות אישור יושב ראש הרשות לניירות ערך, הגדרת עיסוקה הבלעדי של החברה כמנהלת קרנות נאמנות ודרישה להון עצמי, ביטחונות וביטוחים המוגדרים ע"י משרד האוצר. בנוסף, נדרשים עובדי החברה המשתתפים בניהול ההשקעות של הקרן להיות בעלי רישיון ניהול תיקים מרשות ניירות ערך.
 
ענף ראשי
ענף משני
קרנות אותרו על ידי המסנן