קופות גמל

  • קרנות השתלמות
  • קופות גמל
קופות גמל בולטות
סנן תוצאות לפי התמחות ראשית
מנהלות מעל 700 מיליון שקל
גוף מנהל
 
 
קופת גמל
 
 
ממוצע חודשי 12 חודשים
 
 
12 חודשים אחרונים
 
 
ממוצע שנתי
3 שנים
 
 
מדד שארפ
מילון כלכליסט
מדד שארפ
מדד שארפ מבטא את היחס שבין תשואה לסיכון. ככל שתוצאת המדד גבוהה יותר, כך היחס בין תשואה לסיכון טוב יותר.
 
 
צבירה נטו
מילון כלכליסט
צבירה נטו
צבירה נטו מציג את השינוי בנכסים של הקופה / קרן השתלמות, צבירה נטו מתחשבת בהפקדות ובמשיכות שבוצעו על ידי מחזיקי הקופות / קרנות השתלמות וכן בהעברות בין הקופות.
 
 
כלל פנסיה וגמל
בר
0.99% 12.57% 6.66% 1.31 -92.19
החברה לניהול קופות התגמולים של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות
קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
0.94% 11.86% 5.71% 1.21-1315.50
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי
0.92% 11.65% 5.72% 1.20 -112.30
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
מנורה מבטחים יותר מסלול ד
0.76% 9.46% 4.75% 1.41 5.47
שיבולת - חברה לניהול קופות גמל
שיבולת-תגמולים
0.53% 6.62% 3.31% 1.24 -18.17
ממוצע 0.46% 5.80% 2.91% 1.27 -85.89
קל גמל בע"מ
איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי
0.00% 0.00% 0.00%-- 112.39
דש ניהול קופות גמל
מיטב גמל בניהול אישי
0.00% 0.00% 0.00%-- 562.85
אקסלנס נשואה גמל ופנסיה
הפניקס גמל בניהול אישי
0.00% 0.00% 0.00%-- -0.42
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
אי.בי.אי גמל בניהול אישי
0.00% 0.00% 0.00%-- 84.84
הנתונים מעודכנים לדצמבר 2019
מנהלות 300 מיליון שקל עד 700 מיליון שקל
גוף מנהל
 
 
קופת גמל
 
 
ממוצע חודשי 12 חודשים
 
 
12 חודשים אחרונים
 
 
ממוצע שנתי
3 שנים
 
 
מדד שארפ
מילון כלכליסט
מדד שארפ
מדד שארפ מבטא את היחס שבין תשואה לסיכון. ככל שתוצאת המדד גבוהה יותר, כך היחס בין תשואה לסיכון טוב יותר.
 
 
צבירה נטו
מילון כלכליסט
צבירה נטו
צבירה נטו מציג את השינוי בנכסים של הקופה / קרן השתלמות, צבירה נטו מתחשבת בהפקדות ובמשיכות שבוצעו על ידי מחזיקי הקופות / קרנות השתלמות וכן בהעברות בין הקופות.
 
 
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
מנורה מבטחים אמיר כללי
0.95% 11.97% 5.88% 1.26 21.47
מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ
מחוג מסלול כללי
0.88% 11.04% 5.80% 1.36 -31.25
החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ
סוכנות-תגמולים
0.70% 8.76% 4.79% 1.39 -28.72
ממוצע 0.63% 7.94% 4.12% -2.75 1.87
פסגות קופות גמל
פסגות גמל בניהול אישי
0.00% 0.00% 0.00% -15.02 45.96
הנתונים מעודכנים לדצמבר 2019