מדדים ראשי

דף מדד >> מדד יתר מניות

  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

 
כללי
תיאור המדד :
מדד יתר מניות כולל את כל המניות בבורסה שאינן כלולות במדד ת"א-100
מדד השוואה
לא רציף , מתפרסם בסיום יום המסחר
תנאי סף
כל המניות
פרמטרים נוספים