שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
 

דף מניה

דף מניה >> כיטוב פארמה

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
זירת המניות - מדריך למשתמש
קטגוריות נוספות
 
 
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

ביצועי חברה
בחר תצוגה:
רבעוני
Q2/2019
Q4/2018
Q2/2018
Q4/2017
Q2/2017
Q4/2016
נכסים שוטפים
38,042.1
31,910.5
44,435.1
27,677.1
31,093.4
57,282.8
רכוש קבוע
142.6
138.7
109.5
97.1
69.9
61.5
סה"כ נכסים
61,303.1
55,181.8
67,072.4
49,172.5
52,740.7
57,344.3
הנתונים באלפי ש"ח
2018
2017
נכסים שוטפים
31,910.5
27,677.1
רכוש קבוע
138.7
97.1
סה"כ נכסים
55,181.8
49,172.5
הנתונים באלפי ש"ח
Q2/2019
Q4/2018
Q2/2018
Q4/2017
Q2/2017
Q4/2016
התחייבויות זמן קצר
19,131.6
12,420.9
26,440.6
13,774.4
4,107.8
4,894.7
התחייבויות זמן ארוך
1,383.6
1,517.9
1,715.5
5,276.8
5,034.2
984.3
הון עצמי
39,183.2
39,440.2
37,018.3
25,683.5
37,211.4
51,465.3
סה"כ התחייבויות והון עצמי
61,303.1
55,181.8
67,072.4
49,172.5
52,740.7
57,344.3
הנתונים באלפי ש"ח
2018
2017
התחייבויות זמן קצר
12,420.9
13,774.4
התחייבויות זמן ארוך
1,517.9
5,276.8
הון עצמי
39,440.2
25,683.5
סה"כ התחייבויות והון עצמי
55,181.8
49,172.5
הנתונים באלפי ש"ח
Q2/2019
Q4/2018
Q2/2018
Q4/2017
Q2/2017
Q4/2016
מכירות
3,566.0
98.0
3,650.0
346.7
0.0
0.0
עלות המכר
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
רווח גולמי
3,566.0
98.0
3,650.0
346.7
0.0
0.0
רווח תפעולי
-12,705.7
-13,381.3
-15,950.5
-20,268.9
-21,217.2
-15,473.0
הוצאות/הכנסות מימון
-3,412.7
-11,426.7
2,967.5
3,479.0
-195.8
19,467.4
רווח לפני מס
-9,293.0
-1,954.7
-18,918.0
-23,747.9
-21,021.4
-34,940.3
רווח נקי
-9,182.5
-1,776.1
-17,713.5
-21,857.0
-20,360.7
-34,940.3
רווח למניה
-0.50
0.07
-1.53
-4.64
-0.14
-0.27
הנתונים באלפי ש"ח
Q4/2018
Q4/2017
מכירות
3,748.0
346.7
עלות המכר
0.0
0.0
רווח גולמי
3,748.0
346.7
רווח תפעולי
-29,331.8
-41,486.1
הוצאות/הכנסות מימון
-8,459.2
3,283.2
רווח לפני מס
-20,872.6
-44,769.4
רווח נקי
-19,489.6
-42,217.7
רווח למניה
-1.46
-4.78
הנתונים באלפי ש"ח